6 juli 2023

Seminar ‘Van regiobeeld naar regioplan’ inspireert en motiveert

Managers en beleidsadviseurs van gemeenten, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en consumenten- en patiëntenorganisaties kwamen op dinsdag 4 juli bijeen in Utrecht voor het seminar ‘Van regiobeeld naar regioplan’, georganiseerd door VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het doel: van elkaar leren en inspiratie opdoen om regioplannen op te stellen voor de toekomst van de gezondheidszorg in de regio.

De afgelopen periode hebben regio’s zogeheten regiobeelden opgesteld om de belangrijkste uitdagingen en knelpunten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in kaart te brengen. De volgende fase is dat de regio’s deze regiobeelden vertalen naar regioplannen, waarin partijen afspraken maken over hoe ze die uitdagingen te lijf gaan. “Het moet in de regio gebeuren”, aldus Klaas Beniers, programmadirecteur IZA bij VWS.

© VWS

Bekijk een video-impressie op LinkedIn

Bestaanszekerheid

Wilja Strating (Menzis), Samantha Dinsbach (Samen Twente) en Vanessa Duterloo (Mooi Maasvallei) deelden hun ervaringen met regionale samenwerking. Dinsbach vertelde onder meer dat bestaanszekerheid een belangrijk thema is in Twente. Daarom zijn in diverse huisartsenpraktijken hulpverleners gestationeerd. Die kunnen hulp bieden als medische klachten vooral een sociaal-maatschappelijke achtergrond hebben, zoals schuldproblemen. Strating adviseerde om bestaande samenwerking zoveel mogelijk te integreren in de regioplannen.

© VWS

Zorg voorkomen en verplaatsen

Directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland ziet als gemene deler van de regiobeelden het personeelsgebrek en de (dubbele) vergrijzing. Zorg voorkomen en zorg verplaatsen zijn de komende periode essentieel, bijvoorbeeld door de informele zorg te versterken. Hans Uneken, directeur maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Utrecht, merkte op dat meer dan 40 procent van de Utrechters al informele zorg levert. “Hoe ver kun je dit nog oprekken?”

Volgens Van Holst moet de discussie ook gaan over wat betaald moet worden uit collectieve middelen en verzekeringen en wat mensen zelf moeten betalen. “Dat zijn lastige keuzes, maar daar moeten we wel over praten.” Uneken riep op om de planvorming te beginnen bij de uitvoering en bij burgers. Zorgorganisaties moeten het gezamenlijk belang boven het eigen belang stellen.

Samen zoeken naar antwoorden

Na het plenaire deel waren er twee keer vier deelsessies:

Bekijk hier de presentaties van de deelsessies

Tijdens de deelsessies bleek dat er veel vragen zijn en dat het soms zoeken is naar antwoorden. Hapklare instructies en blauwdrukken om een regioplan te schrijven zijn er niet. Elke regio is anders, met andere knelpunten en andere verhoudingen tussen partijen. Met elkaar moeten zij zoeken naar de beste oplossing voor hun regio. Dat neemt niet weg dat regio’s kunnen leren van elkaars ervaringen. Daar is met het seminar een begin mee gemaakt.

VWS kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. Het ministerie heeft veel inzichten opgedaan en een beeld gekregen van wat partijen nodig hebben om samen te werken. Dat neemt het mee om te bedenken hoe de regio’s verder kunnen worden geholpen en ondersteund.