13 mei 2022

Nieuwe subsidieronde Regio-impuls geopend

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek heeft een nieuwe subsidieronde geopend voor het aanvragen van een Regio-impuls. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen tot 23 juni. 

Foto's van zes mensen die in de zorg werken of patiënt zijn
© ZonMw

Doorontwikkeling

Allerlei samenwerkingsverbanden zijn de afgelopen jaren begonnen met initiatieven in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De focus van de beweging verschuift nu van pionieren naar doorontwikkelen en transformeren. De Regio-impuls ondersteunt regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden bij deze doorontwikkeling.

Voor wie?

De Regio-impuls richt zich op regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht. De beoogde projectplannen zijn gebaseerd op een bestaand regiobeeld, de regio-opgave en regiovisie die de gewenste transformatie beschrijft. Voor het aanvragen van subsidie bestaat een samenwerkingsverband minimaal uit:

Praktische informatie

De subsidieaanvraag kan tot 23 juni 2022, 14:00 uur worden ingediend. Per¬†samenwerkingsverband kan maximaal ‚ā¨75.000,- aangevraagd worden.¬†De Regio-impuls richt zich op regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht. De beoogde projectplannen zijn gebaseerd op een bestaand regiobeeld, de regio opgave en regiovisie die de gewenste transformatie naar passende zorg beschrijft.

Naar de subsidieoproep

Informatiewebinar

Op 1 juni van 16.00 tot 17.00 uur organiseert ZonMw een informatief webinar waarin ze een toelichting geven op de subsidieoproep. Je kunt ook vragen stellen tijdens het webinar.

Voor vragen over de subsidie kun je ook contact met ZonMw opnemen via jzojp@zonmw.nl. Op woensdagen 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni en 22 juni organiseert ZonMw een telefonisch spreekuur van 15.00 uur tot 16.30 uur. Je kunt dan met vragen bellen naar 070-349 5472.