19 december 2022

Nieuwe ronde Regio-impuls Hartzorg

Regionale samenwerkingsverbanden die zijn aangesloten bij NVVC Connect kunnen opnieuw subsidie aanvragen om hun samenwerking te verbeteren en uit te breiden. De subsidie bedraagt maximaal € 75.000 per samenwerkingsverband. Aanvragen kunnen tot 9 maart 2023 worden ingediend.

De Regio-impuls Hartzorg vloeit voort uit een samenwerking van ZonMw en de Hartstichting om hartfalen en atriumfibrilleren eerder op te sporen en patiënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hiermee wordt ook de ziektelast van patiënten beperkt. Dit kan worden gerealiseerd door samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn.

Subsidiedoelen

Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor twee doelen:

Voor deze subsidieronde is € 900.000 gereserveerd. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 75.000 subsidie aanvragen.

Begeleiding NVVC Connect

NVVC Connect zal vanuit de Landelijke Impuls Hartzorg regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen bij de implementatie en kennisdeling tussen regio’s stimuleren. Bijvoorbeeld door te helpen bij het opzetten van een Plan-Do-Check-Act-cyclus en door lerende netwerken op zetten.

NVVC Connect kan ook helpen bij het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag.

Praktische informatie

Sluitingsdatum aanvraag: 9 maart 2023, 14:00 uur
Maximum subsidiebedrag: € 75.000

Meer informatie over Regio-impuls Hartzorg