9 januari 2020

Minister Bruins bezoekt 3 krachtige projecten in Nijmegen

Woensdag 8 januari bracht Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport (MZS), een bezoek aan Nijmegen. Hier maakte hij kennis met verschillende projecten die ervoor zorgen dat zorg en ondersteuning zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van mensen.

Bruno Bruins staat naast twee andere aanwezigen en kijkt blij richting presentator
© Gemeente Nijmegen

Het transit-project

In het transit-project werken het Amalia Kinderziekenhuis, de gemeente Nijmegen en verschillende zorgaanbieders samen aan de zorg voor kinderen met chronische aandoeningen. Voor deze kwetsbare groep kinderen én hun gezin is het enorm belangrijk dat zij ook na ontslag uit het ziekenhuis de juiste zorg krijgen. Doordat zorgverleners samenwerken en naast de medische aandoening ook oog hebben voor de psychosociale omgeving, worden kind en gezin minder belemmerd in hun dagelijks leven. Kinderen missen bijvoorbeeld minder lessen op school of ouders verzuimen minder op hun werk. Lees meer over het transit-project in het praktijkvoorbeeld.

POH Jeugd

Ook maakte de minister kennis met de POH Jeugd (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg). Door de inzet van de POH Jeugd hoeft een huisarts jongeren met psychische klachten niet direct naar de GGZ te verwijzen. Deze jongeren worden zo eerst gezien door de POH.

De POH is gespecialiseerd in jeugdproblematiek en weet wanneer het nodig is om alsnog door te verwijzen naar de GGZ. Bovendien is de POH op de hoogte van andere vormen van zorg in de wijk, zoals het preventief aanbod en de gezinsondersteuning. Hierdoor kan zorg en ondersteuning worden geboden die beter aansluit bij de behoefte van een kind en wordt voorkomen dat kinderen onnodig een zwaar psychisch traject ingaan.

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van de POH Jeugd effectief is. Lees meer over de inzet van POH Jeugd en de resultaten van het onderzoek.

Vitaal Lent

Tot slot zorgt Vitaal Lent met hun preventie-activiteiten ervoor dat de inwoners van de wijk Lent langer zelfstandig kunnen leven. Deze activiteiten zijn ontwikkeld door de inwoners zelf, in samenwerking met zorg- en welzijnsprofessionals en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Eén van die activiteiten is de cursus Samen Gezond Actief. Studenten en ouderen uit de wijk Lent lieten de minister zien hoe zij samen een cursus hebben ontwikkeld. Inwoners konden zelf aangeven welke onderwerpen voor hen relevant zijn. In de cursus wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan gezonde voeding, eenzaamheid en valpreventie.

Bekijk het filmpje over Vitaal Lent: