4 juli 2024

Handleiding betaaltitel domeinoverstijgende samenwerking

Op 1 juli jl. is de handleiding over de betaaltitel voor de bekostiging van domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking binnen de Zvw-verzekerde zorg gepubliceerd. De handleiding licht toe hoe aanbieders van Zvw-zorg aanspraak kunnen maken op vergoeding voor pati├źntengroepsgebonden afstemming van zorg en ondersteuning voor specifieke groepen verzekerden.

Op 1 mei 2024 is de betaaltitel voor de bekostiging van domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking (BDSS) in werking getreden. De nieuwe betaaltitel is inzetbaar voor de zorginkoop voor 2025. Zorgorganisaties kunnen hierdoor binnen┬áde Zorgverzekeringswet (Zvw) kosten vergoed krijgen die ze maken voor pati├źntengroepsgebonden samenwerking met partijen in andere sectoren of domeinen. Tot nu toe konden ze die kosten nergens verhalen.

Handvatten en aandachtspunten

In de handleiding kun je lezen hoe deze nieuwe betaaltitel kan worden ingezet. Daarnaast krijg je handvatten en aandachtspunten voor het gebruik van de betaaltitel in de praktijk. De handleiding is niet bedoeld als vastomlijnd kader. Met de betaaltitel krijgen zorgverzekeraars en zorgaanbieders juist ruimte om naar eigen inzicht invulling te geven aan de beoogde beweging die door het Integraal Zorgakkoord is ingezet.

Samenwerken voor specifieke pati├źntgroepen

Zorgaanbieders en welzijnsorganisaties werken steeds vaker samen over de grenzen van wettelijke domeinen en zorgsectoren heen om specifieke pati├źntgroepen zo goed mogelijk te helpen. Domein- en sectoroverstijgende samenwerking is veelal gericht op specifieke groepen verzekerden. Een knelpunt hierbij was dat zorgaanbieders die onder de Zvw vallen, declareren op basis van verleende zorg aan individuele pati├źnten. Omdat deze pati├źntengroepsgebonden samenwerking niet is toe te rekenen aan individuele pati├źnten, was het voor deze aanbieders niet goed mogelijk om de kosten die samenhangen met de samenwerking vergoed te krijgen.┬á