9 februari 2024

Aandacht voor regioplannen en transformatieplannen

In het Bestuurlijk Overleg IZA van 8 februari 2024 zijn de IZA-bestuurders en bewindspersonen van VWS in gesprek gegaan over de regioplannen en de transformatieplannen. 

Oog voor gezondheid en preventie

De regio- en ROAZ-plannen die eind 2023 zijn opgeleverd laten zien dat regionale partijen werken aan een integrale, domeinoverstijgende aanpak en dat zij daarbij nadrukkelijk oog hebben voor het bevorderen van gezondheid van mensen en de focus op preventie. Het verder concretiseren van afspraken is een vervolgstap die in veel van de regio’s wordt gezet. “Het is een belangrijke prestatie dat alle 53 regio’s tot een regioplan zijn gekomen en daarnaast structureel het gesprek voeren over de zorgvraag en het zorgaanbod in hun regio”, geeft de Nza aan in hun persbericht

Een van de voorbeelden is het regioplan van Helmond de Peel, waarin de impact van alle initiatieven op de personeelsbehoefte inzichtelijk is gemaakt. 

Bekijk het plan van Helmond de Peel

Indienen van transformatieplannen is in volle gang

Op dit moment zijn er 174 aanvragen voor een snelle toets ingediend en 71 goedgekeurd. Deze plannen worden momenteel nader uitgewerkt door de indienende partijen. We zien verschillende goede voorbeelden ten aanzien van passende zorg, digitalisering en gegevensuitwisseling, domeinoverstijgende samenwerking en de verandering van het ziekenhuislandschap terugkomen in de plannen, maar zetten ook in op een versnelling op deze prioritaire thema’s. Een aantal van deze voorbeelden worden toegelicht in het filmpje van Zorgverzekeraars Nederland

Reactie minister en staatssecretaris

“Alle regio’s hebben nu een regioplan ingediend, echt een mooie mijlpaal! Zo kan samenwerking in de regio opgezocht en versterkt worden, precies de bedoeling van het Integraal Zorgakkoord. Een compliment vanuit ons als bewindspersonen van VWS aan alle betrokkenen is dan ook zeer op zijn plaats. We zijn blij om de energie onder de partijen te voelen om ook echt snel en concreet aan de slag te gaan met de plannen. Zo maken we samen de zorg klaar voor de toekomst”, aldus minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen.