10 augustus 2020

Ziekenhuis en huisarts werken samen aan betere zorg bij osteoporose

Van de vijftigplussers die op de SEH komen met een gebroken pols, heup, schouder, knie of wervelkolom, heeft 30% osteoporose. De helft van deze groep krijgt binnen vijf jaar opnieuw een botbreuk. Het Tergooi ziekenhuis is in juli gestart met een pilot om dit aantal omlaag te brengen. 

Meteen door naar de juiste zorg

Patiënten boven de 50 die met een botbreuk op de SEH terechtkomen worden in de pilot uitgenodigd voor een meting en een gesprek met de verpleegkundig specialist. Als er sprake is van osteoporose, krijgen ze aanvullend bloedonderzoek en medicatie, op naam van de huisarts. Primaire osteoporosepatiënten gaan terug naar de huisarts, die de internist digitaal consulteert als het nodig is. Patiënten met secundaire osteoporose worden naar de internist verwezen. Op deze manier worden patiënten niet meer heen en weer gestuurd tussen de huisarts en het ziekenhuis.

Het team Fractuurpreventie bij Tergooi
© Tergooi

Het team Fractuurpreventie: Annette Schaap (verpleegkundig specialist endocrinologie i.o.) , achter links Jeroen de Sonnaville (internist-endocrinoloog) en rechts René Batenburg (huisarts).

Gestroomlijnd zorgpad

De werkwijze is een goed voorbeeld van anderhalvelijnszorg, waarbij huisartsen en ziekenhuis nauw samenwerken. Deelnemende huisarts René Batenburg: ‘Als het loopt zoals we verwachten, hebben we een mooi gestroomlijnd zorgpad dat niet alleen heel patiëntvriendelijk is maar ook een enorme efficiencyslag oplevert.’ 

De pilot Fractuurpreventie is onderdeel van het programma Zorg Dichterbij van Tergooi en Zilveren Kruis.