Transmurale zorgpaden voor verdachte huidafwijkingen

Het aantal mensen met huidkanker neemt toe. Om de huidkankerzorg betaalbaar en toegankelijk te houden, moeten taken op het gebied van diagnostiek en behandeling anders verdeeld worden. Dermatologen van het Tergooi ziekenhuis hebben hierin een eerste stap gezet. Zij hebben de NHG-standaard Verdachte huidafwijkingen voor de praktijk vertaald naar drie transmurale zorgpaden. Hiermee kunnen huisartsen gemakkelijker het diagnostisch traject doorlopen.

Zorgpaden in visuele vorm

Stroomschema voor de diagnose van huidafwijking actinische keratose
© Rutger van der Waal

Uit gesprekken met huisartsen bleek dat zij het moeilijk vonden om de NHG-standaard Verdachte huidafwijkingen toe te passen. Samen met de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi & Omstreken en het Medisch Co├Ârdinerend Centrum Gooi & Vechtstreek besloten de dermatologen van het Tergooi vervolgens om de standaard om te vormen tot drie overzichtelijke zorgpaden in visuele vorm: voor actinische keratose, basaalcelcarcinoom en gepigmenteerde huidafwijkingen.┬á

Directe en snelle zorg

De zorgpaden helpen de huisarts om makkelijker het diagnostisch traject te volgen. Waar mogelijk kunnen ze zelf behandelopties voorstellen en zelf behandelen. Indicaties voor verwijzing zijn ook duidelijker,┬á waardoor complexere problemen tijdig worden verwezen naar de dermatoloog. Voor de pati├źnt betekent dit veelal directere en snellere zorg bij de eigen huisarts.┬á

Digitale geaccrediteerde nascholing

Fysieke meekijkconsulten en bijeenkomsten waren door de coronacrisis onmogelijk. Daarom heeft de afdeling Communicatie van het Tergooi  geaccrediteerde webinars georganiseerd om huisartsen bij te scholen in de nieuwe zorgpaden. Het voordeel hiervan was dat alle huisartsen in de regio tegelijkertijd dezelfde nascholing kregen. Hoewel digitale nascholing minder persoonlijke interactie oplevert, was er grote belangstelling en waardering onder huisartsen. Bovendien bleek na een aantal maanden een verbetering van het aantal en soort verwijzingen vanuit de eerste lijn. 

Meer informatie

JZOJP doen we samen
Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek

Over dit initiatief

Waar: Gooi en Vechtstreek

Betrokken organisaties: