Specialistische zorg buiten de ziekenhuismuren in het Pluspunt

In het PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw samen om patiënten specialistische zorg te bieden buiten de ziekenhuismuren. Het anderhalvelijnscentrum behandelt laagcomplexe medische klachten.

Balie met medewerkster in het PlusPunt
© PlusPunt MC

Snelle diagnose en behandeling

Het anderhalvelijnscentrum heeft meerdere specialismen onder één dak. Hierdoor hoeft de patiënt voor verschillende diagnoses en behandelingen niet meer naar het ziekenhuis. Na een doorverwijzing van de huisarts kan de patiënt snel gediagnosticeerd en behandeld worden. De behandelingen en de meeste onderzoeken zijn ook vrijgesteld van het eigen risico. Dit maakt een diagnose en een behandeling in het anderhalvelijnscentrum voor de patiënt erg aantrekkelijk.

Dichtbij huis

De eigen huisarts blijft het gehele proces betrokken. Nadat een patiënt het centrum heeft bezocht, ontvangt de huisarts het behandeladvies. De patiënt gaat voor de behandeling gewoon naar zijn eigen huisarts. Zo ontvangt de patiënt de zorg die hij nodig heeft dichtbij huis.

Hogere tevredenheid

Bij 80% van de patiënten is de zorgvraag beantwoord na een bezoek aan het anderhalvelijnscentrum. Er kan nog wel een verdere behandeling door de huisarts gewenst zijn. Verder zijn patiënten en professionals meer tevreden over de zorg in het anderhalvelijnscentrum t.o.v de 2e lijn. Ook liggen de gemiddelde zorgkosten van patiënten lager dan de zorgkosten van patiënten die rechtstreeks naar het ziekenhuis verwezen worden.

Nominatie Value Based Health Care Prize

Door de positieve resultaten op het gebied van patiëntgerichtheid, kwaliteit van zorg, zorgkosten en de nauwe samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten ontving het PlusPunt MC in 2019 een nominatie voor de Value-Based Health Care Prize 2019.

Meer informatie

Bij PlusPunt Medisch Centrum kunnen patiënten terecht voor onderzoek, advies en behandeling op het gebied van Cardiologie, Dermatologie, KNO, kleine Chirurgie, Interne Geneeskunde, Gynaecologie, Orthopedie en Ouderenzorg. Bekijk de website van PlusPunt MC voor alle informatie.

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.


Deel deze pagina