Observatiebedden voor kwetsbare ouderen in de Achterhoek

Kwetsbare ouderen komen door een combinatie van problemen soms in een crisissituatie thuis terecht. De huisarts stuurt deze ouderen regelmatig door naar de spoedeisende hulp, terwijl er niet altijd medisch-specialistische zorg nodig is. In Oost Achterhoek zijn nu observatiebedden beschikbaar voor thuiswonende ouderen met acute problemen.

Oudere man loopt met rollator
© VWS / Bas Kijzers

Observatie, diagnose en zorg

Tijdens een verblijf in een observatiebed observeert een multidisciplinair team de patiƫnt intensief. Het team brengt in kaart wat er aan de hand is en welke zorg er nodig is. Daarmee ligt de nadruk vooral op diagnose. Binnen negen dagen levert dit een zorgplan op waarmee de patiƫnt met de benodigde zorg weer naar huis kan. Eventueel kunnen ze worden aangemeld voor een (tijdelijke) plek in een zorginstelling.

Snel naar huis met een plan op maat

Oost Achterhoek is in november 2019 gestart met de observatiebedden. In de eerste drie maandenĀ zijn 56 ouderen op observatiebed geplaatst. Ongeveer de helftĀ daarvan kwam van de SEH en de andere helft was rechtstreeks door de huisarts aangemeld. Bij 85% van de ouderen was er een lichamelijke verslechtering en bij een deel daarvan speelden er daarnaast sociale of psychische problemen. De meeste ouderen zijn na hun verblijf naar huis gegaan, soms in afwachting voor deĀ juiste plek, maar altijd met de juiste tijdelijke zorg.

In zes maanden startklaar

De observatiebedden waren in een tijdsbestek van zes maanden startklaar. In die tijd is een speciale afdeling gebouwd naast verpleeghuis Pronsweide van de SZMK. Daarnaast is erĀ een team van verpleegkundigen en verzorgenden-IG samengesteld en zijn alle nodige procedures in orde gemaakt. Het verzorgend en behandelend personeel is gespecialiseerd in ouderenzorg en kan patiĆ«nten persoonlijk adviseren over hulpmiddelen om prettiger thuis te wonen.

Tip: betrek apothekers er vanaf het begin bij

InĀ Oost Achterhoek speelde de regionale apothekersvereniging vanaf de start van het project een grote rol. Zij hebben een versneld traject opgezet waarmee snel duidelijk is welke medicatie een patiĆ«nt krijgt. Ook hebben ze geregeld dat alle apotheken medicatie leveren, inclusief de dienstapotheek van het lokale ziekenhuis. Door de nauwe samenwerking met de apothekersvereniging is het mogelijk om ouderen in een observatiebed snel de juiste zorg te bieden.

Meer informatie

Kijk op www.margaklompe.nl.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Oost Achterhoek

De observatiebedden zijn een initiatief van:

Deel deze pagina