Klaar voor de toekomst met Zorgcontinuüm Ouderenzorg

Regioā€™s waar relatief veel ouderen wonen, staan de komende jaren voor een grote uitdaging: hoe bied je de juiste zorg aan al die thuiswonende ouderen? Oostelijk Zuid-Limburg bereidt zich voor op de veranderende zorgbehoefte in de regio met het project ZorgcontinuĆ¼m Ouderenzorg. Het uitgangspunt van het project is een verbeterde samenwerking binnen de ouderenzorg.Ā 

Het Projectteam van het Zorgcontinuüm Ouderenzorg in gesprek
© Zorgcontinuüm Ouderenzorg Oostelijk Zuid Limburg

Geriatrische expertise voor de eerste lijn

Een van de deelprojecten van ZorgcontinuĆ¼m Ouderenzorg is het PlusPunt Ouderenzorg. Deze anderhalvelijnsvoorziening biedt sinds 2018 geriatrische expertise voor de eerste lijn, ook in de thuissituatie. Huisartsen kunnen er aankloppen voor onder meer een meedenkconsult, een geriatrisch assessment en zorgbehandelplan en voor Multi Disciplinair Overleg.Ā Met het Pluspunt krijgen patiĆ«nten sneller een diagnose en kunnen crisissituaties worden voorkomen.

Samenwerking huisartsen, specialisten en wijkverpleegkundigen

De samenwerking in de wijk tussen huisarts, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde is van groot belang om ouderen de juiste zorg ā€˜zo thuis mogelijkā€™ te kunnen bieden. Een ander deelproject richt zich daarom op het intensiveren van de samenwerking tussen deze zorgverleners. Om dit te bereiken hebben de initiatiefnemers onder andere een sociale kaart gemaakt en meet & greets georganiseerd.Ā 

EĆ©n ELV-loket voor de regio

Dankzij ZorgcontinuĆ¼m Ouderenzorg is het voor huisartsen eenvoudiger geworden om een eerstelijnsverblijf-bed te vinden voor een patiĆ«nt. Er is nu Ć©Ć©n procedure, Ć©Ć©n verwijsmiddel (ZorgDomein) en Ć©Ć©n centraal coƶrdinatiepunt. De tevredenheid van huisartsen over het vinden van een ELV-bed is daarmee sterk verbeterd.

Betrokken burgers

Om steeds de behoefte van de oudere mee te nemen in het ontwikkelproces, is burger- en netwerkorganisatie Burgerkracht Limburg vanaf het begin betrokken geweest bij het project. Dat hield de zorgverleners alert en zorgde ervoor dat alle vraagstukken ook vanuit het perspectief van de patiƫnt werden benaderd.

Blijven innoveren

ZorgcontinuĆ¼m Ouderenzorg is voorlopig nog niet klaar met innoveren. De deelprojecten worden voortdurend doorontwikkeld, en ook wordt er gewerkt aan nieuwe initiatieven. Zo zijn er plannen om het casemanagement voor ouderen met een zorgvraag te verbeteren, en wordt er gekeken naar een polyspecialistenoverleg.

Meer informatie

Waar: Zuid-Limburg

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina