Digitale consultatie leidt tot minder doorverwijzingen

De telefoons in het Martini ziekenhuis staan regelmatig roodgloeiend. Daarom bedacht het ziekenhuis samen met de Groninger Huisartsen Coƶperatie een oplossing: digitale consultatie. De huisarts stelt digitaal een vraag. De medisch specialist geeft binnen twee dagen antwoord.

Huisarts vult een papieren document in achter zijn computer
© VWS / PureBudget

Digitaal vraag en antwoord

Digitale consultatie lijkt vele voordelen te kennen. De medisch specialist hoeft de patiƫnt niet fysiek te zien, maar krijgt wel alle benodigde informatie om de huisarts te adviseren. Bovendien kan de specialist advies uitbrengen op een moment dat het hem uitkomt. De huisarts kan de behandeling vervolgens zelf starten of alsnog doorverwijzen. Dat laatste gebeurt alleen als het advies van de medisch specialist daar om vraagt. En de patiƫnt? Die kan vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven waardoor een bezoek aan het ziekenhuis niet nodig is.

Pilot Digitale Consultatie

Om aan te tonen of digitale consultatie daadwerkelijk een oplossing zou zijn, is in 2018 een pilot Digitale Consultatie gestart. Deelnemers aan die pilot waren huisartsen die regelmatig naar het Martini ziekenhuis verwezen en grote poliklinieken van het Martini Ziekenhuis. Voorwaarde van het onderzoek was dat het voor huisartsen makkelijk moest blijven om een medisch specialist te consulteren. In de praktijk bleek dat eenvoudig: het systeem van de huisartsen kon aangesloten worden op die van het ziekenhuis.Ā 

Minder doorverwijzingen

Uit de proefperiode van 10 maanden bleek dat het aantal verwijzingen substantieel afnam. In 85% van de gevallen was er geen verwijzing in de maand volgend op het digitale consult. De pilot is nu omgezet in een structurele werkwijze, die vergoed wordt door Menzis.

Verder uitbreiden

Het is de bedoeling dat digitaal consulteren verder uitgebreid wordt naar het Ommelander Ziekenhuis, Treant en het UMCG.

Contactgegevens

Meer weten?Ā NeemĀ contactĀ op met de initiatiefnemer.

Waar: Groningen

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina