Diagnostiek in de wijk

Meestal wordt diagnostiek deels uitgevoerd in het ziekenhuis en deels bij een centrum voor eerstelijns diagnostiek. In Utrecht Zuidwest kunnen wijkbewoners nu voor vrijwel alle diagnostisch onderzoeken in de eigen wijk terecht bij GezondheidsLab.
Mensen kunnen tijdens één bezoek aan GezondheidsLab alle aangevraagde onderzoeken laten uitvoeren. Er zijn geen wachttijden en ook op de uitslag hoeft men niet lang te wachten. Vaak wordt deze al binnen 24 uur gedeeld met de huisarts, soms zelfs voorzien van duiding door de medisch specialist.

Zo wordt snel de juiste zorg ingezet, op het moment dat de patiënt het nodig heeft. Renée van Snippenburg en Cherelle de Graaf werken beiden voor diagnostisch kenniscentrum Saltro, een van de initiatiefnemers van GezondheidsLab. Ze leggen uit hoe de samenwerking tussen het diagnostisch centrum, huisartsen Utrecht stad (HUS) en medisch specialisten vorm kreeg.

Gedeelde ambitie

Renée: ‘‘We zijn begonnen de gezamenlijke doelstellingen te bepalen. Want van daaruit kun je kijken voor welke zorgvragen je die ambities kunt verwezenlijken.’’ Daarbij waren kennis, inzicht en behoeften van huisartsen leidend. “Zij weten immers het beste wat de behoeften is van bewoners in de wijk,’’ aldus Cherelle.

“Voor elke zorgvraag hebben we vervolgens met huisartsen en medisch specialisten uit de regionale ziekenhuizen bekeken hoe een zorgpad er medisch inhoudelijk uit moet zien en wat we de patiënten precies gaan bieden’’, vertelt Renée.

Naadloze aansluiting van processen en systemen

‘‘We laten processen en systemen optimaal op elkaar aansluiten, zodat huisartsen en medisch specialisten precies van elkaars acties op de hoogte zijn. Zo kunnen zorgprofessionals hun werk beter op elkaar afstemmen waardoor de patiënt een efficiëntere dienstverlening ervaart,’’ aldus Cherelle. De zorg wordt ingericht rond de patiënt. Renée licht toe: ‘‘We zoeken continu hoe we de werkprocessen zo kunnen invullen dat iedereen er ook het nut of een positief effect van ervaart. Huisartsen zitten bijvoorbeeld niet te wachten op extra werk, daarom proberen we hen zoveel mogelijk te ontzorgen.’’

De patiënt centraal stuit soms op weerstand

Dankzij een betere en snellere diagnose kunnen sommige behandelingen nu al plaatsvinden in de huisartsenpraktijk. Een verwijzing naar het ziekenhuis is dan niet altijd nodig. Cherelle: ‘‘Dit heeft vanzelfsprekend impact op de ‘business case’ en dat kan nog wel eens weerstand bij partijen opleveren. Je moet telkens herhalen voor wie je het doet: de patiënt.’’ Ook bij het inrichten van de zorgpaden maken ze dit mee. Renée vertelt: ‘‘Men is bijvoorbeeld al snel geneigd de logistiek als uitgangspunt te nemen. Dan moet je weer opnieuw uitleggen: ‘Nee, het gaat er niet om wanneer er plaats is voor een echo, maar wanneer de patiënt de echo nodig heeft. Niet andersom.’ Dat we dat telkens moeten herhalen, is wel eens frustrerend.’’ Maar, zo vult Cherelle aan: ‘‘Daar stap je elke keer overheen, want GezondheidsLab is echt een goed idee. We zijn zo ver gekomen, we gaan nu echt niet meer loslaten.’’

Tip: begin vanuit het ideaal

Gedurende het proces was de grootste uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Denken vanuit een ideaalbeeld hielp daarbij. Renée: ‘‘We begonnen op een avontuurlijke manier, zonder elkaar om de oren te slaan met contracten, processchema’s en afspraken. Als we er heel vastomlijnd in waren gestapt, waren we nooit zo ver gekomen.’’ Cherelle vult aan: ‘‘Door het ideaal dat alle partijen delen steeds als uitgangspunt te nemen, hebben we elkaar gevonden en zijn we met elkaar in zee gegaan. Je moet vooral niet alleen denken what’s in it for me?, want soms was er niet zoveel in it for me.’’ Daar zit ook direct het lastigste van het proces: ‘‘Als ieder z’n eigen belangen erin gaat stoppen, wordt het heel lastig.’’

Een laatste tip die zij anderen willen meegeven is: ‘‘Blijf praten en durf dingen op tafel te leggen. Soms doet dat een beetje pijn, maar als je samen stappen wil maken, is dat soms nodig.’’

Contactgegevens

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.

Waar: Utrecht Zuidwest

Betrokken organisaties:

  • diagnostisch kenniscentrum Saltro
  • huisartsen Utrecht stad (HUS)
  • medisch specialisten
  • Gezondheidslab

Meer informatie

Gezondheidslab Utrecht wil onnodige doorverwijzingen tegengaan