Betere begeleiding voor eczeempatiënten

Betere begeleiding voor eczeempatiënten

Eczeem heeft veel impact op het leven van patiënten. Patiënten krijgen niet alleen te maken met lichamelijke, maar ook psychische klachten. Een goede behandeling vraagt daarom om een bredere aanpak. Een huidtherapeut heeft voor de bredere aanpak een projectgroep opgericht in Veenendaal.

Direct contact met huidtherapeuten

Patiënten werden voorheen doorgestuurd naar de dermatoloog als de standaard behandeling niet aansloeg. Vervolgens moesten zij zelfstandig aan de slag met hun behandeling. In het proces misten patiënten begeleiding.

In de nieuwe aanpak is er een nieuwe stap bij gekomen. Eczeempatiënten kunnen na de diagnose meteen een afspraak maken met de huidtherapeut, die ze in maximaal drie consulten helpt. Met deze stap in het behandelproces komen patiënten minder vaak terug bij de huisarts en/of dermatoloog.

Persoon smeert zalf op huid

Meer rust en begeleiding

Voor patiënten is het fijn dat er minder doorverwijzingen nodig zijn. Hierdoor ervaren zij meer rust. Ook de huisartsen ervaren deze werkwijze als prettig. Zij kunnen nu betere oplossingen bieden. Bovendien is huidtherapie goedkoper en krijgen patiënten gerichter informatie en ondersteuning.

Kennisdeling en korte lijnen

De betrokken zorgverleners organiseren ook een aantal keer per jaar een gezamenlijk spreekuur. Dit helpt bij het delen van kennis onderling en zorgt voor korte lijntjes tussen de betrokken zorgverleners.

Tips van de initiatiefnemer:

  • Ga het gesprek aan met patiënten en zoek uit met welke behoeften en vragen patiënten lopen.
  • Hou het in eerste instantie klein en lokaal, dichtbij de patiënten en zorgverleners.
  • Investeer in je netwerk. Een stevig netwerk van zorgverleners die graag samenwerken is onmisbaar bij dit soort projecten.

Meer informatie

De projectgroep heeft als doel om de eerstelijnszorg rond eczeempatiënten te versterken en zo de kwaliteit van leven te verbeteren. In de groep zitten huidtherapeuten, een apotheker, huisartsen, een dermatoloog, een GGZ-praktijkondersteuner en iemand namens de patiëntenvereniging. Om dit alles mogelijk te maken, stellen ze in overleg met Menzis een businessplan op voor de vergoeding van de consulten.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Veenendaal