Loket

Heeft u vragen over ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’? Wilt u weten wat er kan en mag? Dan kunt u met uw vragen terecht bij een speciaal loket van Zorg voor innoveren. Daar kunt u uw vragen stellen over landelijke wet- en regelgeving.

Zorg voor innoveren is een samenwerking tussen vier overheidspartijen: Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw. Samen wijzen zij zorgvernieuwers de weg door informatie te bieden over innoveren in de zorg. En door te helpen waar dat nodig is.

Stel hier uw vraag aan Zorg voor innoveren.