Loket

Indien u vragen heeft of als u hulp nodig heeft, kunt u terecht bij het loket van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het loket is opgesplitst in twee categorieën:

1. Loket Zorg voor Innoveren

2. AVG Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport

Loket Zorg voor Innoveren

Heeft u vragen over ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’? Wilt u weten wat er kan en mag? Dan kunt u met uw vragen terecht bij een speciaal loket van Zorg voor innoveren. Daar kunt u uw vragen stellen over landelijke wet- en regelgeving.

Zorg voor innoveren is een samenwerking tussen vier overheidspartijen: Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw. Samen wijzen zij zorgvernieuwers de weg door informatie te bieden over innoveren in de zorg. En door te helpen waar dat nodig is.

Stel hier uw vraag aan Zorg voor innoveren.

AVG Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport

Loopt u bij het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek tegen privacy-vraagstukken aan? Of bent u bang dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een obstakel vormt? Dan kunt u uw vraag voorleggen bij de AVG Helpdesk. De AVG Helpdesk is er om informatie te delen, krachten te bundelen en kennis zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor collega's in het werkveld van Zorg, Welzijn en Sport.

Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van VWS. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens zorgen zij voor eenduidige informatie.