De kracht van Mienskip

In de provincie Friesland werken alle 18 gemeentes en zorgverzekeraar De Friesland samen aan toekomstbestendige zorg. Pieter van der Zwan is wethouder sociaal domein in Smallingerland, de gemandateerde gemeente voor het IZA. Mark Dessing is regiocoördinator IZA voor Friesland namens De Friesland. Zij delen waardevolle inzichten en lessen die ze geleerd hebben tijdens het opstellen van het regiobeeld en regioplan.

Samenwerking binnen Mienskip

De kiem van deze samenwerking ligt in het Integraal Zorgakkoord. De zorgverzekeraar en de gemandateerde gemeente namen het initiatief om partijen binnen de regio samen te brengen. Deze samenwerking was geen voorgekauwd pad, maar een avontuur, waarbij partijen met verschillende belangen en perspectieven samenkwamen. Het was een zoektocht naar een gemeenschappelijke grond en een nieuwe manier van werken.

Open communicatie en wederzijds vertrouwen

De kracht van de samenwerking ligt in de open communicatie en het wederzijdse vertrouwen. Er is een sterke focus op de context waarin inwoners opgroeien en ouder worden. Dit is een benadering van zorg waarbij preventie voorop staat. Bovendien zijn partijen duidelijk bereid om voorbij de grenzen van de eigen sector te kijken en gezamenlijk te werken aan oplossingen die het algemeen belang dienen.

Verschillen in taal tussen sectoren

Uiteraard waren er strubbelingen. Verschillen in 'taal' tussen de sectoren, verschillende snelheden in de besluitvorming en het managen van diverse belangen waren uitdagingen die ze moesten overwinnen. Er moest een balans gevonden worden tussen de  besluitvorming van de zorgverzekeraar en de aanpak van de 18 gemeenten. Hierbij handelt de gemandateerde gemeente namens 18 gemeenten. Aan zo’n mandaat gaat een heel proces aan vooraf, waarin alle gemeenten moeten worden meegenomen in de beslissing.

Tips voor andere regio's

vlnr: Pieter van der Zwan, Mark Dessing, Patrick Vink (voorzitter Raad van bestuur van medisch centrum Leeuwarden) en Aiko de Raaf
© vlnr: Pieter van der Zwan, Mark Dessing, Patrick Vink (voorzitter Raad van bestuur van medisch centrum Leeuwarden) en Aiko de Raaf (kwartiermaker IZA) | VWS
  1. Open communicatie: Creëer een cultuur waarin openlijk gesproken wordt over belangen en uitdagingen.
  2. Gemeenschappelijke doelen: Focus op wat alle partijen bindt, niet op wat hen scheidt.
  3. Flexibiliteit: Wees bereid om traditionele werkwijzen aan te passen in het belang van de samenwerking.
  4. Geduld: Begrijp dat succes tijd kost, vooral als het gaat om het overbruggen van sectorale verschillen.

Mienskip - de kracht van gemeenschap

Een opvallend aspect van de samenwerking in Friesland is het concept van 'Mienskip', een Fries woord dat gemeenschapszin betekent. In Friesland kent een sterke traditie van onderlinge afhankelijkheid en saamhorigheid. De Friese manier van samenwerken, waarbij iedereen elkaar kent en op elkaar vertrouwt, is een cruciaal ingrediënt voor het succes van de samenwerking. 

Met 'Mienskip' als leidraad is in Friesland een solide basis gelegd voor een toekomst waarin gezamenlijke zorgplannen een centrale rol spelen.

Praatplaat om gesprek aan te gaan

Een ander cruciaal onderdeel van de Friese samenwerking was de ontwikkeling van een ‘praatplaat’. Deze praatplaat is een visualisatie van de gezamenlijke doelen en een middel om gesprekken over gezondheid en preventie aan te gaan. De praatplaat is een co-creatie van Anke de Vries, senior beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Smallingerland, Sarah Meijer, strategisch adviseur bij De Friesland, en Anneke Meijer, programmamanager van de Friese Preventieaanpak.

Ga naar de praatplaat