12 januari 2024

De praatplaat: waardevolle bijdrage aan het regioplan

In een tijd waarin samenwerking binnen het sociaal domein essentieel is, komt het concept van 'Mienskip' – de Friese term voor gemeenschapszin – sterk naar voren. Dit concept, samen met het gebruik van een 'praatplaat', heeft een nieuwe dimensie gegeven aan hoe verschillende organisaties en gemeenschappen samenwerken om een gezonde en betrokken samenleving te creëren.

De kracht van Mienskip

Mienskip gaat verder dan gemeenschapszin. Het vertegenwoordigt een diepgeworteld gevoel van verbondenheid, waarbij individuen en groepen samenwerken voor het grotere goed. Doordat mensen elkaar kennen, durven en kunnen ze ook een beroep op elkaar  doen voor hulp en ondersteuning. In Friesland vormt Mienskip de basis voor het aanpakken van gezondheids- en welzijnskwesties op een meer geïntegreerde en holistische manier. 

Praatplaat om gesprek aan te gaan

© VWS

Een cruciaal onderdeel van de samenwerking was de ontwikkeling van de 'praatplaat'. Deze praatplaat dient als een visualisatie van de gezamenlijke doelen en een middel om gesprekken over gezondheid en preventie te vereenvoudigen en aan te gaan met de betrokken partijen in de regio .

De praatplaat is een co-creatie van Anke de Vries, senior beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Smallingerland, Sarah Meijer strategisch adviseur bij De Friesland, en Anneke Meijer programmamanager van de Friese Preventieaanpak.

Vernieuwende visie en aanpak als basis

Jouke Douwe de Vries - voorzitter van Bestuurlijk platform Friese Preventieaanpak en wethouder Sociaal Domein, Welzijn, Onderwijs en Financiën in de gemeente Noardeast-Fryslân - zag de potentie van een gemeenschapsgerichte aanpak in alle levensfasen. Hij is en was de drijvende kracht achter Mienskip en de grondlegger van de praatplaat. 

Jouke kon bij de ontwikkeling van de Friese aanpak rekenen op de expertise van Lineke Kleefstra, Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van GGD Fryslân. Met haar achtergrond in de ouderenzorg en het onderwijs, heeft zij een unieke kijk op de toepassing van preventieve aanpakken. Haar visie op het stimuleren van groepsvorming en gemeenschapszin, zowel onder jongeren als ouderen, vormt een cruciaal onderdeel van de Friese aanpak en de praatplaat.

Gezonde levensstijl bevorderen

De praatplaat is de weerslag van een langdurige samenwerking. Hij speelt een integrale rol in het sturen van het regioplan en het bevorderen van gezonde levensstijlen. De tekening benadrukt het belang van de gebouwde omgeving, leefgewoonten en onderlinge steun, en stimuleert mensen om actief deel te nemen aan hun eigen gezondheid en die van hun gemeenschap.

De ervaringen in Friesland en de ontwikkeling van de praatplaat laten zien hoe krachtig samenwerking kan zijn wanneer deze is geworteld in een sterk gevoel van gemeenschap (Mienskip) en ondersteund wordt door effectieve communicatietools. Het biedt inspiratie voor andere regio's om soortgelijke initiatieven te starten, met de nadruk op gezamenlijke inspanningen en het belang van een integrale kijk op gezondheid en welzijn.