De scheidslijnen die de laatste decennia zijn ontstaan tussen domeinen maken het nu soms lastig om zorg werkelijk rondom de mens te organiseren. Een verschuiving naar meer samenwerking over domeinen heen is dan ook essentieel om meer patiëntgerichte zorg en ondersteuning te bieden. Waar de zorg samen optrekt met het sociaal domein, het onderwijs of de sport, kunnen innovatieve oplossingen gevonden worden. Op deze pagina vind je middelen die je kunnen helpen bij deze samenwerkingen.

Ga terug naar de pagina Samenwerken

Deel deze pagina