19 januari 2022

Kijk terug: webinar Regionale samenwerking en innovatie in de wijk

Regionaal en organisatie-overstijgend werken aan praktische innovatieve oplossingen in de wijk is makkelijker gezegd dan gedaan. Als niet alle organisaties dezelfde urgentie voelen om een innovatie in te zetten, is het moeilijk om elkaar te vinden binnen een samenwerking. ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en VitaValley organiseerden daarom op 13 januari jl. een webinar over regionale samenwerking en de positie van innovatie daarin. Je kunt dit webinar nu terugkijken.

Kijk het webinar terug

Rondetafelgesprek over samenwerken in de regio

Het webinar werd afgetrapt met een toelichting op het recent ontwikkelde stappenplan 'Regiovisie en innovatie in de wijk', dat regionale partijen helpt om constructief samen te werken aan innovatie. Wil je weten wat dit stappenplan te maken heeft met het tegelen van een muurtje? Kijk dan het webinar terug. Tijdens het webinar werd een dynamisch en enthousiast rondetafelgesprek gevoerd over het opzetten en samenwerken met regionale partners. Chantal Beks, lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie De Wever, deelt hoe zij in de regio Midden Brabant samen richting geven aan de zorg voor ouderen. Wencke Eijkelkamp, werkzaam bij zorgorganisatie Carinova, neemt je mee in de ontwikkelingen in de regio’s waar zij werkzaam zijn en zoomt in op de domeinoverstijgende samenwerking Salland United.

Regiovisie als geloofsbrief

Beide regio’s zijn al een aantal jaar geleden gestart met de samenwerking, met als doel om een aantal grotere uitdagingen samen aan te pakken, zoals het arbeidsmarktvraagstuk. Inmiddels zijn daar verschillende mooie resultaten uit ontstaan, zoals een regionaal transferpunt voor alle verblijfsaanvragen die binnen één loket georganiseerd worden. En ook de RITZ-aanpak (Regionale Inzet Tijdelijke Zorg), waarbij zorgorganisaties elkaar helpen alle diensten te vullen via een gezamenlijk digitaal platform. De samen opgestelde regiovisie vormt het toetsingskader voor nieuwe ideeën en initiatieven. "Wij zien de regiovisie als een ‘geloofsbrief’ waar we met z’n allen voor gaan", vertelt Chantal Beks in het webinar. "We kunnen elkaar vanuit de regiovisie aanspreken, maar elkaars hand vasthouden." Wencke Eijkelkamp gaf als tip mee: “Denk groot, begin klein." Zowel Chantal als Wencke stellen vast dat de kracht van hun samenwerking binnen de regiovisie is dat alle partijen gelijkwaardig partners zijn. De gezamenlijke initiatieven zorgen er uiteindelijk voor dat de cliënt de juiste zorg op een prettige manier kan ontvangen. Ook brengt het hopelijk de werkdruk binnen de zorg terug naar een acceptabel niveau.

Benieuwd naar het hele verhaal en meer tips? 

Kijk het webinar terug