Regionaal en organisatie-overstijgend werken aan praktische innovatieve oplossingen in de wijkverpleging is makkelijker gezegd dan gedaan. Als niet alle organisaties dezelfde urgentie voelen om een innovatie in te zetten, is het moeilijk om elkaar te vinden binnen een samenwerking. Zeker wanneer de baten voor die samenwerking bij andere partijen neerslaan of pas over een paar jaar te realiseren zijn. Het stappenplan 'Regiovisie en innovatie in de wijk' helpt partijen om constructief samen te werken aan innovatie.

Het stappenplan zoomt in op de drie belangrijkste stappen om te komen tot een regionale samenwerking: coalitievorming, visievorming en planvorming. Je vindt in de publicatie per stap informatie over hoe je hier zelf mee aan de slag kan. Daarnaast is elke stap aangevuld met handige tips en goede voorbeelden om van te leren. Tevens wordt een eerste aanzet gegeven voor de proces- en werkafspraken die gemaakt kunnen worden en verdere tips voor de implementatiefase.

Het stappenplan is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het maken van contracteringsafspraken rondom innovatie in de wijk. Denk aan onder meer inkopers, verkopers, adviseurs, projectleiders. Zowel de inkopende partij (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor) als de zorgverlenende partij kan ermee werken, evenals bijvoorbeeld een aangesloten netwerkorganisatie.

Waarom dit stappenplan

De ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019 – 2022 hebben zich gecommitteerd om met innovatie aan de slag te gaan. Volgens de ondertekenaars is contractering namelijk hĂ©t vehikel om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarnaast vinden de partijen de groei van niet-gecontracteerde zorg onwenselijk. Maar het contracteren van innovatie gaat niet vanzelf. Daarom heeft een brede afspiegeling vanuit de betrokken stakeholders in 2020 een ActieAgenda Contractering Innovatie opgesteld.

Op basis van interviews en workshops werden zes knelpunten geïdentificeerd en 18 bijpassende oplossingen. Eén van de oplossingsroutes is dat innovatie een duidelijke plek moet krijgen in de (bestaande) regiovisies. Sommige innovaties kun je namelijk alleen in regioverband implementeren. Het stappenplan is ontwikkeld om partijen hierbij te ondersteunen.

13 januari: webinar innovatie en regionale samenwerking

ActiZ, VitaValley, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland organiseren op 13 januari een webinar over regionale samenwerking en de positie van innovatie hierin. Twee regio’s zullen vertellen over de totstandkoming en uitvoering van hun samenwerking en hoe zij met innovatie aan de slag zijn gegaan. Ook zal het stappenplan toegelicht worden. 

Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen
Stuur ons je goede voorbeelden

Werk je in de wijkverpleging aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek? En ken jij goede voorbeelden uit de praktijk die niet mogen ontbreken op onze website? Of gebruik je tools die handig kunnen zijn voor anderen? Deel ze met ons, dan voegen wij ze toe aan deze pagina.

Stuur een praktijkvoorbeeld in of upload je tool of publicatie.