Vervolgzorg regelen op de transferafdeling

Het kan lastig zijn om passende vervolgzorg voor patiĆ«nten te organiseren na ontslag uit het ziekenhuis. Transferafdelingen doen hun best om de juiste wijkverpleging of (tijdelijke) verpleeghuiszorg te regelen, maar dat lukt niet altijd. ZN en V&VN hebbenĀ samen een stappenplan en handreiking ontwikkeld die transferverpleegkundigen en zorgbemiddelaars kunnen gebruiken om tot goede vervolgzorg te komen.

Vaker hulp inschakelen van zorgverzekeraars en zorgkantoren

Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen in veel gevallen nuttige hulp bieden bij het vinden van vervolgzorg. Toch wordt daar niet altijd gebruik van gemaakt. Met het stappenplan en de bijbehorende handreiking wordt het voor transferafdelingen duidelijker wanneer een casus beter overgedragen kan worden aan een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Ook wordt inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, welke afspraken er gemaakt moeten worden en wanneer opschaling aan de orde is. Zo kan sneller een goede plek worden gevonden voor de patiƫnt.

Het stappenplan en de handreiking vervolgzorg zijn ontwikkeld door ZN en V&VN, op basis van gesprekken met transferverpleegkundigen, zorgbemiddelaars en zorginkopers.Ā 

Regionale coƶrdinatiefunctie verblijf

Om verwijzers zoals huisartsen en ziekenhuizen te helpen snel een plek te vinden, zijn er ook regionale coƶrdinatiefuncties verblijf vastgesteld. Actiz heeft een overzicht gemaakt met regionale coƶrdinatiefuncties die 24/7 bereikbaar zijn per regio. Met het overzicht worden verwijzers ondersteund in de triage van de juiste zorg en krijgen ze inzicht in de beschikbare capaciteit.