Lerende evaluatie

Wat is er nodig om de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen? Het RIVM onderzoekt deze vraag aan de hand van een lerende evaluatie. De uitkomsten van de lerende evaluatie kunnen lokale, regionale en landelijke partijen inspireren en helpen om stappen in de juiste richting te zetten. Op deze pagina vind je onder meer het plan van aanpak, updates en inspiratie. 

Indicatoren om de beweging te volgen

Verpleegster glimlacht naar oudere cliënt
© purebudget

Het RIVM onderzocht op welke onderwerpen de beweging het beste kan worden gevolgd, en of daarvoor nog nieuwe informatie nodig is. 

Samen met partners van de Hoofdlijnenakkoorden (HLA) is gewerkt aan een indicatorenset JZOJP. In totaal hebben veertig medewerkers van zorg-, welzijns-, en kennisorganisaties meebeslist hoe de verandering naar JZOJP moet worden gemeten. De set geeft inzicht in de voortgang van de beweging.

Lerende evaluatie JZOJP

Handvatten voor succesvolle inwonerparticipatie

Succesvolle inwonerparticipatie is afhankelijk van veel factoren, zoals transparantie, vertrouwen, communicatie, organisatiecultuur en organisatorische sensitiviteit. Al deze factoren samen maakt inwonerparticipatie behoorlijk complex. Maar het kán wel. Dat bewijzen de zes regio’s die bezig zijn geweest met het implementeren en doorontwikkelen van inwonerparticipatie. Het RIVM onderzocht hun ervaringen en koppelde deze aan wetenschappelijk literatuuronderzoek. Met tien handvatten als resultaat. 

Lees de publicatie

Gezamenlijk leren staat centraal

Tien regio’s zijn sinds 2020 betrokken als leerregio voor regiobrede vraagstukken. Gezamenlijk wordt er door deze regio’s gewerkt aan vijf bouwstenen: bekostiging en financiering, inwonersparticipatie, lerend vermogen, behoeften van kwetsbare groepen en samenwerking. Het RIVM heeft een overzichtelijke landkaart gemaakt met daarop de leerregio's die betrokken zijn bij de lerende evaluatie JZOJP.

Deel deze pagina