26 juni 2020

Gezamenlijk leren centraal in lerende evaluatie JZOJP

Wat kunnen we doen om de beweging JZOJP verder te brengen?

Het RIVM heeft het Plan van Aanpak voor de lerende evaluatie JZOJP gepubliceerd. Met de lerende evaluatie wil men lokale, regionale en landelijke partijen inspireren, ondersteunen en stimuleren om de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen.

De lerende evaluatie bestaat uit drie pijlers:

Door de inzichten uit de drie pijlers (kort)cyclisch te delen met regionale en landelijke partijen kunnen partijen tussentijds bijsturen om daarmee de beweging verder te brengen. De lerende evaluatie zal continue blijven aansluiten op de vragen van het veld.

Lees het Plan van Aanpak  

Rol van het RIVM

Het RIVM heeft een aanpak en methodiek ontwikkeld voor de lerende evaluatie en voert deze uit in opdracht van het ministerie van VWS. De lerende evaluatie wordt uitgevoerd ten behoeve van de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De lerende evaluatie is grotendeels ontworpen voordat de coronacrisis uitbrak. De komende tijd zal het RIVM aanvullende vraagstukken, naar aanleiding van de crisis, oppakken en uitwerken in de lerende evaluatie. De hoofdvraag die continue centraal staat is: wat hebben partijen van elkaar nodig om de beweging JZOJP verder te brengen?

Lees het Plan van Aanpak