Over ons

De zorg moet zich voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Er is een nieuwe manier van denken en werken nodig. Uit dit besef is de Juiste Zorg op de Juiste Plek ontstaan: een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken.

Voorkomen, verplaatsen en vervangen

De drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn:

Zo helpt de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Download deze video
HD MP4-video
Video | 1:13 | mp4 | 218,0 MB
Ondertitelingsbestand
Caption | srt | 13,0 KB
Uitgeschreven tekst
We voelen de urgentie om te veranderen....

ons gezamenlijk in te zetten om daar waar kan zorg te voorkomen
en daar waar mogelijk zorg te verplaatsen en te vervangen.

Wij willen deze beweging naar de juiste zorg
op de juiste plek helpen te versnellen en verspreiden.

Daarom moedigen wij partijen aan om met elkaar
in contact te komen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Daarnaast is er een loket dat helpt bij knelpunten.

We hebben een kennisplatform
dat onderzoek in kaart brengt.

We brengen mensen samen, zowel online als offline.

En we zorgen ervoor dat je toegang kan krijgen
tot waardevolle kennis en belangrijke informatie.

Samen gaan we de Nederlandse zorg toekomstbestendig maken...

door het functioneren van de mens centraal te stellen
in alles wat we doen.

En daar hebben we iedereen bij nodig.

De juiste zorg op de juiste plek.
Dat doen we samen.

Wij ondersteunen, inspireren en adviseren de beweging

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek is al in volle gang in alle delen van het land. Het ministerie van VWS zet zich in om die beweging te vergroten en te versterken. Met het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek stimuleren we partijen in het veld om dit gedachtegoed naar de praktijk te vertalen. 

Volg ons op LinkedIn

Hoe het begon: Taskforce JZOJP

In 2018 hebben experts uit verschillende disciplines van de zorg zich verenigd in een Taskforce. Zij hebben onder leiding van het ministerie van VWS een rapport uitgebracht over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. In het rapport schetsen ze de kaders voor de transitie naar een zorgsysteem dat het functioneren van mensen centraal stelt. 

Deel deze pagina