Over ons

De basis voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is gelegd door een taskforce uit het werkveld. Zij schreven een rapport ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ waaruit volgt dat de zorg, hulp, preventie en ondersteuning ingrijpend moeten veranderen om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. De taskforce introduceerde daarom de drie V’s: voorkomen, vervangen en verplaatsen. 

De verandering vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Uit dat besef is de breed gedragen beweging ontstaan, een beweging die nu onderdeel is geworden van onder andere het Integraal Zorgakkoord.

Zorg voor de Toekomst

Met de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' kreeg de beweging in 2020 een nieuwe beleidsmatige impuls. Deze nota is gebaseerd op de beginselen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en stelt dat er meer nadruk op gezondheid (voorkomen) moet komen, meer organisatie in de regio nodig is (verplaatsen) en meer innovatie noodzakelijk is (vervangen) om de zorg houdbaar te houden én mensgerichter, meer nabij, te maken.

De nota geeft daar tal van beleidsopties voor. In een rapport van het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat rond dezelfde tijd verschijnt onder de titel ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu’, krijgen de principes en werkwijze van de Juiste Zorg op de Juiste Plek een belangrijke plek. In dat rapport reiken de NZa en het Zorginstituut ook voorstellen voor aanvullende of meer gedetailleerde beleidsmatige veranderingen aan.

Van JZOJP naar akkoorden

Een groot deel van al deze voorstellen is samen met het werkveld uitgewerkt en afgesproken in een aantal akkoorden en programma’s. Met het sluiten van het Integraal Zorgakkoord (IZA), in combinatie met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de programma's Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO) en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) is de Juiste Zorg op de Juiste Plek onderdeel geworden van een bredere beweging waarin alle partijen samen werken aan een transitie. 

Doe jij ook mee?

Samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Laten we elkaar inspireren en onze kennis met elkaar delen! Je kunt meedoen door een praktijkvoorbeeld in te sturen, een tool, publicatie of idee te delen of mee te praten in onze LinkedIn-community.