Over ons

De basis voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek is gelegd door een taskforce uit het werkveld. Zij schreven een rapport ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ waaruit volgt dat de zorg, hulp, preventie en ondersteuning ingrijpend moeten veranderen om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. De Juiste Zorg op de Juiste Plek introduceert daarom de drie V’s: voorkomen, vervangen en verplaatsen. Deze verandering vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Uit dat besef is de breed gedragen beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek ontstaan, een beweging die nu onderdeel is geworden van onder andere het Integraal Zorg Akkoord.

Met de discussienota Zorg voor de Toekomst kreeg de beweging in 2020 een nieuwe beleidsmatige impuls. Deze nota is gebaseerd op de beginselen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en stelt dat er meer nadruk op gezondheid (voorkomen) moet komen, meer organisatie in de regio nodig is (verplaatsen) en meer innovatie noodzakelijk is (vervangen) om de zorg houdbaar te houden én mensgerichter, meer nabij, te maken. De nota geeft daar tal van beleidsopties voor. In een rapport van het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat rond dezelfde tijd verschijnt onder de titel ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu’, krijgen de principes en werkwijze van de Juiste Zorg op de Juiste Plek een belangrijke plek. In dat rapport reiken de NZa en het Zorginstituut ook voorstellen voor aanvullende of meer gedetailleerde beleidsmatige veranderingen aan.

Een groot deel van al deze voorstellen is samen met het werkveld uitgewerkt en afgesproken in een aantal akkoorden en programma’s. Met het sluiten van het Integraal Zorgakkoord (IZA), in combinatie met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de programma's Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO) en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) is de Juiste Zorg op de Juiste Plek onderdeel geworden van een bredere beweging waarin alle partijen samen werken aan een transitie. De Juiste Zorg op de Juiste Plek richt zich daarbinnen vooral op het organiseren van passende en integrale gezondheidszorg in het regionale verzorgingsgebied.

Zo helpt de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Download deze video
HD MP4-video
Video | 1:13 | mp4 | 218,0 MB
Ondertitelingsbestand
Caption | srt | 13,0 KB
Uitgeschreven tekst
We voelen de urgentie om te veranderen....

ons gezamenlijk in te zetten om daar waar kan zorg te voorkomen
en daar waar mogelijk zorg te verplaatsen en te vervangen.

Wij willen deze beweging naar de juiste zorg
op de juiste plek helpen te versnellen en verspreiden.

Daarom moedigen wij partijen aan om met elkaar
in contact te komen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Daarnaast is er een loket dat helpt bij knelpunten.

We hebben een kennisplatform
dat onderzoek in kaart brengt.

We brengen mensen samen, zowel online als offline.

En we zorgen ervoor dat je toegang kan krijgen
tot waardevolle kennis en belangrijke informatie.

Samen gaan we de Nederlandse zorg toekomstbestendig maken...

door het functioneren van de mens centraal te stellen
in alles wat we doen.

En daar hebben we iedereen bij nodig.

De juiste zorg op de juiste plek.
Dat doen we samen.

Wij ondersteunen, inspireren en adviseren de beweging

De beweging van het IZA, WOZO en andere programma’s is in volle gang in alle delen van het land. Het ministerie van VWS zet zich in om die beweging te vergroten en te versterken. Met het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek stimuleren we partijen in het veld om dit gedachtegoed naar de praktijk te vertalen.

Zorg van nu

Zorginnovaties kunnen het werk van zorgprofessionals verlichten, vergemakkelijken en efficiënter maken en de zorg verbeteren. Zorg van Nu deelt op verschillende manieren ervaringen met slimme zorg en geven meer bekendheid aan innovaties.

Juiste Zorg op de Juiste Plek - Samen gezond, fit en veerkrachtig

Doe jij ook mee?

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een beweging van en voor de mensen in het veld. Samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Laten we elkaar inspireren en onze kennis met elkaar delen! Je kunt meedoen door een praktijkvoorbeeld in te sturen, een tool, publicatie of idee te delen of mee te praten in onze LinkedIn-community.

Neem contact op

Heb je vragen of opmerkingen over deze website of over de beweging JZOJP? neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Naar de contactpagina
Deel deze pagina