Lerende evaluatie

Het RIVM voert vanaf oktober 2020 in opdracht van het ministerie van VWS een lerende evaluatie uit van de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De uitkomsten van de lerende evaluatie kunnen lokale, regionale en landelijke partijen inspireren en helpen om stappen in de juiste richting te zetten.

Drie pijlers van de evaluatie

  1. Wat gebeurt er al? Met deze pijler krijgen we inzicht in de inzet van alle partijen en status van randvoorwaarden voor JZOJP.
  2. Hoe kunnen de betrokken partijen de beweging verder brengen? Deze pijler zoomt in op de leerervaringen binnen leerregio’s en -thema’s.
  3. Welke trends zijn er in het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg?

Het RIVM deelt de inzichten uit de drie pijlers (kort)cyclisch met regionale en landelijke partijen. Daardoor kunnen partijen tussentijds bijsturen om de beweging verder te brengen. De lerende evaluatie sluit zo steeds aan op de vragen van het veld.

Schematische weergave van de lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek
© RIVM

Deelnemers gezocht

Wil jij de komende vier jaar samen leren en de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder brengen? Het RIVM is op zoek naar regionale netwerken en thematische netwerken die samen concreet aan de slag willen gaan. 

Wanneer kom je in aanmerking?

Wat houdt het in?

Gedurende vier jaar komen de deelnemers drie à vier keer per jaar bij elkaar om kennis en informatie uit te wisselen. Naast deze uitwisseling is er ruimte voor co-creatie tijdens en tussen de sessies. 

Waarom meedoen?

  • Breng leervragen in die voor jouw regionale of thematische netwerk actueel zijn.
  • Zet regionale en thematische uitdagingen op de landelijke agenda.

Aanmelden

Wil je je regionale of thematische netwerk aanmelden voor de lerende evaluatie? Mail naar jzojp@rivm.nl. Het RIVM neemt contact met je op voor een (digitaal) kennismakingsgesprek.

Meer informatie

Wat doet het RIVM?

Het RIVM heeft een aanpak en methodiek ontwikkeld voor de lerende evaluatie en voert deze uit in opdracht van het ministerie van VWS. De lerende evaluatie wordt uitgevoerd ten behoeve van de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De lerende evaluatie is grotendeels ontworpen voordat de coronacrisis uitbrak. De komende tijd zal het RIVM aanvullende vraagstukken, naar aanleiding van de crisis, oppakken en uitwerken in de lerende evaluatie. De hoofdvraag die continue centraal staat is: wat hebben partijen van elkaar nodig om de beweging JZOJP verder te brengen?

Deel deze pagina