Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bereiken, is de juiste kennis nodig. Het Kennisplatform inventariseert welke kennis al beschikbaar is en welke toepassingen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek succesvol zijn. Ook kijkt het Kennisplatform waar nog kennis ontbreekt en doet het aanbevelingen om de hiaten op te vullen. In het Kennisplatform nemen experts uit praktijk, beleid en onderzoek deel. 

Kennisagenda 2022: oog voor verdere uitwerking

Eerste bijeenkomst Kennisplatform met alle leden en Bruno Bruins
© VWS

Twee jaar na publicatie van de eerste kennisagenda, brengt het Kennisplatform JZOJP nu een geactualiseerde en verder uitgewerkte editie uit. In de 2e editie ligt er meer nadruk op inhoudelijke uitwerking van de aanbevelingen uit de 1e editie. Hiermee wil het Kennisplatform kennisinstituten stimuleren om de kennisagenda te gebruiken in werkprogramma’s, de wetenschap oproepen hun onderzoek hierop te richten en overheden verzoeken om hun beleidsactiviteiten erop te richten.

Veldanalyse geeft inzicht in knelpunten en reacties

Als voorbereiding op de 2e editie van de JZOJP-kennisagenda heeft Significant een analyse gemaakt van een groot aantal veldreacties over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het gaat om 355 knelpunten die het veld aan VWS meldde en om 616 reacties op de VWS-nota 'Zorg voor de toekomst'. Bij de analyse is gebruik gemaakt van de eerder ontwikkelde matrix van JZOJP-kennisthema's en –verschijningsvormen in de kennisagenda van 2020. De reacties en knelpunten hadden vooral betrekking op samenwerkingsvraagstukken, financiering en bekostiging, verandervraagstukken en behoefte van de cliënt.

Contact

Heb je vragen over het Kennisplatform of wil je relevante ontwikkelingen en bouwstenen delen? Mail naar kennisplatformjzojp@zonmw.nl.

Deel deze pagina