Transformatiemiddelen en contractering

De groeiende zorgvraag moet worden omgebogen om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vraagt ook om een andere inzet van financiĆ«le middelen. Er zijn daarom afspraken gemaakt over de transformatie naar passende zorg binnen de beschikbare financiĆ«le kaders. Op deze pagina tref je de gepubliceerde informatie en documenten die nodig zijn bij de IZA-afspraken rondom contractering. De eerste transformatieplannen zijn inmiddels gepubliceerd.Ā 

Transformatieplannen

Beoordelingskader voor impactvolle transformaties

Voorblad van het beoordelingskader
© VWS

Een van de afspraken is dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiƫntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen plannen maken voor zorgtransformaties. Voor deze zorgtransformaties stelt het ministerie van VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar.

Het beoordelen van de transformatieplannen gebeurt aan de hand van het beoordelingskader Impactvolle transformaties. Hierin zijn de criteria en voorwaarden voor impactvolle transformaties uitgewerkt. Daarnaast zorgt het beoordelingskader ook voor een gelijk speelveld voor alle partijen die aanspraak willen maken op de transformatiemiddelen.

Per regio voeren de twee martkleidende zorgverzekeraars de beoordeling van deze plannen uit. Zorgpartijen kunnen hun transformatieplannen vanaf 1 februari indienen bij de coƶrdinerend zorgverzekeraar. Download het overzicht hieronder om te zien welke zorgverzekeraar in jouw regio het eerste aanspreekpunt is.Ā 

Proces en vereiste formulieren

Het proces voor de beoordeling van de transformatieplannen bestaat uit 4 stappen. Hieronder tref je per stap uitleg en de vereiste formulieren voor de beoordeling.Ā 

1. Een snelle toets van het transformatievoorstel

Wanneer je een voorstel voor een impactvolle transformatie hebt gemaakt, neem je contact op met de coƶrdinerend zorgverzekeraar om het voorstel te bespreken. Daarna kan je met een snelle toets bepalen of er sprake is van een impactvolle transformatie. En bekijken of het voorstel voldoet aan de criteria en voorwaarden uit het IZA.

Let op: bij deze stap hoef je nog geen volledig transformatieplan voor te leggen. Het gaat uitsluitend om een voorstel. Zodra je contact hebt gehad met de zorgverzekeraar vul je onderstaand indieningsformat in voor de snelle toets.

2. Uitwerken van het transformatieplan

Na een positieve beoordeling kan je het transformatieplan uitwerken. Doe dit samen met betrokken zorgaanbieder(s), zorgprofessionals en/of patiƫntenorganisatie(s). En bij voorkeur ook met de twee zorgverzekeraars, uw gemeente en zorgkantoor.

3. Indienen, beoordeling en publicatie

Na de uitwerking van het plan, stuur je deze naar de coƶrdinerend zorgverzekeraar. Hiervoor gebruik je het indieningsformat ā€˜Transformatieplan impactvolle zorgtransformatie voor beoordelingā€™. Stuur eventuele bijlagen met verdere uitwerking mee.

De coƶrdinerend zorgverzekeraar zal het plan ter beoordeling voorleggen aan de betrokken zorgverzekeraars. Zij hebben de mogelijkheid vragen te stellen en bijvoorbeeld onduidelijkheden aan te geven. Je kan het plan dan aanpassen.

Na goedkeuring wordt een beknopt overzicht van de doelen, afspraken, resultaten, betrokken partijen en contactinformatie openbaar gemaakt op deze website. De coƶrdinerend zorverzekeraar stuurt de benodigde informatie voor publicatie naar info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

4. Uitvoering en monitoring

Nadat je voorgaande stappen hebt doorlopen, kan je gezamenlijk aan de slag met de uitvoering van het transformatieplan. Het is belangrijk om activiteiten en afspraken goed te monitoren.

Meer informatie over het beoordelingskader

Deel deze pagina