In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken aanvullende maatregelen te nemen om de contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te verbeteren. Eén van deze maatregelen is het verlagen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Deze maatregel is uitgewerkt door het Ministerie van VWS in overleg met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Het resultaat is opgenomen in een concept van het Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering. Op 15 juni is de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel gestart.

Het wetsvoorstel beoogt zorgcontractering te bevorderen. Verzekerden hebben recht op vergoeding van zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de vergoeding. Daarbij moeten zij wel het hinderpaalcriterium in acht nemen, zodat de vergoeding niet te laag wordt. Dit criterium wordt wettelijk verankerd en verduidelijkt. Verder kan een zorgsector worden aangewezen waarvoor de hoogte van de vergoeding door de overheid  wordt vastgesteld. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid voor een zodanige vergoeding dat verzekerden gestimuleerd worden om gebruik te maken van gecontracteerde zorgaanbieders en zorgaanbieders om contracten te sluiten met zorgverzekeraars voor de verlening van zorg aan verzekerden.

Ga naar de Internetconsultatie

Wat gebeurt er met de reacties?

Op de website van de internetconsultatie vindt u meer informatie en documenten. U kunt daar ook een reactie plaatsen op het wetsvoorstel. Uw reactie wordt openbaar, tenzij u daarvoor geen toestemming geeft. De termijn om te reageren op deze internetconsultatie loopt tot en met 27 juli 2023.

Deel deze pagina