Sneller op de been met Fit4Surgery

Het idee is simpel: hoe fitter iemand een operatie in gaat, hoe beter iemand eruit komt. Vanuit dat principe heeft Radboudumc Fit4Surgery ontwikkeld, een trainingsprogramma waarmee patiƫnten aan hun conditie werken voordat ze geopereerd worden. Dit leidt tot minder complicaties en zorgt ervoor dat patiƫnten sneller naar huis kunnen na hun operatie.

Training, voeding en mentale begeleiding

Still uit een video van NZa over het programma Fit4Surgery
© NZa

Het Fit4Surgery-programma bestaat uit fysieke training, voedingsadvies, mentale begeleiding en het stoppen met roken en alcohol. De patiĆ«nt komt na het gesprek met de behandelend chirurg bij de prehabilitatie-coƶrdinator in de Fit4Surgery-testkamer. Deze maakt samen met de patiĆ«nt een persoonlijk plan ter voorbereiding op de operatie. De fysiotherapeut en de diĆ«tist zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het programma.Ā 

Voordelen voor patiƫnt en omgeving

Uit een pilot met patiĆ«nten met darmkanker komen de voordelen van het Fit4Surgery-programma duidelijk naar voren. Niet alleen zijn er 50% minder complicaties na de operatie, ook liggen patiĆ«nten twee dagen korter in het ziekenhuis.Ā Naast de duidelijke voordelen voor de patiĆ«nt, heeft Fit4Surgery ook nog allerleiĀ maatschappelijke effecten tot gevolg. Zo is er bijvoorbeeld een daling van de zorgkosten, en worden mantelzorgers en de huisarts minder belast. In de zogenaamde Social Return on Investment (SROI) zijn al die effecten in een tekening samengevat.

Uitbreiding naar 20 zorgpaden

Het Radboudumc heeft wegens het succes van de pilot met Fit4Surgery samen met zorgverzekeraars besloten om dit programma ook aan te bieden aan patiƫnten met andere ziektebeelden. In 2021 vindt een uitbreiding plaats naar in totaal 7 zorgpaden (ca. 400 patiƫnten). Daarna zal na een positieve tussenevaluatie in 2022 het aantal zorgpaden worden uitgebreid naar in totaal 20 zorgpaden (ca. 2000 patiƫnten per jaar). Aan de implementatie van het Fit4Surgery-programma is een wetenschappelijke studie verbonden. Binnen de studie meet het Radboudumc de effecten bij de verschillende patiƫnten van de verschillende zorgpaden.

Meer informatie

Waar: Nijmegen

Betrokken organisaties: