Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bereiken, is de juiste kennis nodig. Het Kennisplatform inventariseert welke kennis al beschikbaar is en welke toepassingen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek succesvol zijn. Ook kijkt het Kennisplatform waar nog kennis ontbreekt en doet het aanbevelingen om de hiaten op te vullen. In het Kennisplatform nemen experts uit praktijk, beleid en onderzoek deel. 

Contact

Heb je vragen over het Kennisplatform of wil je relevante ontwikkelingen en bouwstenen delen? Mail naar kennisplatformjzojp@zonmw.nl.