2 juni 2021

Vertrouwen en medisch leiderschap succesfactoren voor netwerkzorg

Onderling vertrouwen, transparantie over de werkwijze en medisch leiderschap zijn een aantal van de factoren dieĀ bijdragen aan een succesvol zorgnetwerk. Dit blijkt uit een evaluatie van BeterKeten, een samenwerkingsverband van ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Academische en algemene ziekenhuizen werken samen

BeterKeten initieert en faciliteert sinds 2011 verschillende netwerkprojecten waarin academische en algemene ziekenhuizenĀ samen werken aan de juiste zorg op de juiste plek. In 2020 deed Erasmus Centrum voor Zorgbestuur evaluatieonderzoek naar BeterKeten. De onderzoekers keken onder meer naar de mechanismen die bijdragen aan goede netwerkzorg.Ā 

Wij-gevoel

Een belangrijke factor om goed samen te werken in een netwerk blijkt onderling vertrouwen te zijn. Soms komt dit voort uit bestaande persoonlijke of professionele relaties tussen zorgprofessionals, maar vaak moet vertrouwen actief opgebouwd en onderhouden worden. Door bijvoorbeeld meerdere keren per jaar informele bijeenkomsten te organiseren leren mensen elkaar kennen en kan er een 'wij-gevoel' ontstaan, zo blijkt uit de interviews met zorgprofessionals.

Ruimte om van elkaar te leren

De meerwaarde van BeterKeten zit volgens het rapport ondere andere in de functie die het heeft als professioneel leernetwerk. Doordat mensen in het netwerk transparant en eerlijk zijn over hun aanpak en werkwijze ontstaat er ruimte om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen. Daarbij proberen deelnemers vanuit het academisch ziekenhuisĀ bewust een open en veilige cultuur te creĆ«ren om de gelijkwaardigheid te bevorderen. Dit 'medisch leiderschap' is volgens het onderzoek essentieel voor een werkend netwerk.

Breed en volledig behandelpalet

De onderzoekers keken niet alleen naar succesfactoren van dit zorgnetwerk, maar ook naar de meerwaarde die het levert. Vooral de patiĆ«nt heeft baat bij deze manier van samenwerken tussen zorgaanbieders. Het onderzoeksrapport laat zien dat er dankzij BeterKeten een breed en volledig behandelpalet beschikbaar is voor patiĆ«nten. Dankzij gestandaardiseerde werkwijzen krijgt de patiĆ«nt eenduidige informatie, en daarbij zijn verwijspatronen tussen ziekenhuizen helderder.Ā