10 oktober 2023

Transformatieplannen na één jaar IZA

De zorg is volop in beweging. Overal in het land werken zorgorganisaties, professionals, patiƫntenorganisaties, gemeenten en andere partijen samen om de zorg anders en vooral beter te organiseren. De zorg van de toekomst is netwerkzorg: zorg in regionale netwerken van samenwerkende zorgverleners, die samen de zorg leveren die de patiƫnt nodig heeft. Dit schrijven de bewindspersonen van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het het IZA naar passende zorg

Met het IZA is de beweging ingezet naar passende zorg. Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiƫnt tot stand en wordt geleverd op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste professionals.

Om de benodigde transformatie naar deze zorg te faciliteren is ā‚¬ 2,8 miljard aan transformatiemiddelen beschikbaar gesteld. Partijen zoals zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiĆ«ntenorganisaties en gemeenten kunnen sinds 1 februari 2023 gezamenlijk een beroep doen op deze transformatiemiddelen door een transformatieplan in te dienen bij de zorgverzekeraar.

Eerste resultaten snelle toets transformatieplannen

Op 28 augustus waren er 120 plannen ingediend voor de snelle toets. Daarvan waren er 35 goedgekeurd. Een aantal plannen is voorlopig afgekeurd, maar de zorgverzekeraars hebben de indieners wel verbeterpunten meegegeven om de plannen impactvol te maken. Ze denken hierin graag mee. Soms is andere financiering meer geschikt is voor het betreffende traject (zoals SPUK, subsidieregeling, IZA-fonds Wijkverpleging, etc.).

Geleerde lessen uit de eerste toetsingen:

Transformatieplannen steeds beter

Het aantal aanvragen en de kwaliteit van de transformatieplannen is snel toegenomen. Een goed en impactvol transformatieplan vraagt tijd en energie van zowel de aanbieders als de zorgverzekeraars. Op sommige onderdelen ervaren partijen dit als administratief belastend. Dat onderstreept het belang om actiever goede voorbeelden en geleerde lessen te delen.

Ervaringen delen

Om ervaringen te delen was er op 28 september 2023 het webinar ā€˜Impactvolle Transformatiesā€™ met daarin best practices en tips. Je kunt het webinar hier terugkijken.

Op 12 oktober 2023 is er een webinar met aandacht voor domeinoverstijgende samenwerking (SPUK DOS). Aanmelden voor dit webinar is helaas niet meer mogelijk. Je kunt wel het aanmeldformulier invullen. Dan houdenĀ we je op de hoogte van een mogelijk volgend webinar.

Lees hier de Kamerbrief over een jaar IZA