24 oktober 2022

Regioanalyses ondersteunen bestaande regiobeelden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 42 regioanalyses gepubliceerd waarmee regio’s hun regiobeeld verder kunnen versterken en ontwikkelen.  

De afgelopen jaren hebben regionale partijen al goede stappen gezet om beschikbare data te vertalen in bruikbare regiobeelden. Elke regio beschikt door deze inspanningen over een concreet regiobeeld. Hiermee kunnen partijen gericht werken aan plannen en acties om de zorg toekomstbestendig te maken, zoals is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord. 

Completer beeld

De 42 regioanalyses van de NZa beslaan 31 zorgkantoorregio’s en 11 ROAZ-regio’s. De analyse biedt inzicht in populatie, zorggebruik en toegang tot zorg ten opzichte van het landelijke beeld. Voor iedere regio is de analyse hetzelfde uitgevoerd. Regio’s kunnen daardoor ook zien hoe ze verschillen van elkaar.

De NZa ziet de regioanalyses als een bijdrage om meer inzicht te krijgen in de opgaven waar regio’s voor staan. Zo ontstaat een completer beeld van huidige en mogelijke toekomstige knelpunten in de zorg. Partijen kunnen daar met hun regioplannen op inspelen. 

Belangrijk instrument

De regiobeelden en daaraan gerelateerde regioplannen zijn volgens het Integraal Zorgakkoord (IZA) belangrijke instrumenten voor regionale partijen. Het helpt de partijen om op een onderbouwde en gedragen wijze te komen tot gerichte en afgestemde aanpakken. Het borgen van de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop.

Ga naar de regioanalyses van de NZa