20 oktober 2022

Nieuw perspectief op regionaal samenwerken

Op veel plekken leiden regionale samenwerkingsverbanden al tot goede en werkbare resultaten om inwoners van passende en domeinoverstijgende zorg of ondersteuning te voorzien. Daarom geeft het Integraal Zorgakkoord een belangrijke rol aan het versterken van regionale samenwerking. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) constateert in haar essay 'De regio als redding?' dat er wel een grote variëteit aan regionale verbanden is ontstaan. Het is dan ook de vraag of de regio voor alle opgaven de juiste benadering is.

Vijf dilemma’s bij regionaal werken

Regionaal werken biedt veel voordelen. Het kan volgens de Raad een manier zijn om uit schurende stelsels te breken of om publieke en private partijen beter samen te laten werken aan maatschappelijke opgaven. Een regionale aanpak kan echter ook dilemma’s met zich meebrengen. De RVS schetst 5 dilemma’s in de vorm van ‘balanceeracts’. Die gaan over:

Hoe verder?

RVS pleit voor een open en scherpe blik op de inzet van de regio. De komende maanden neemt de RVS het initiatief om het gesprek met relevante spelers te voeren over de balanceeracts en de consequenties hiervan voor een regionale aanpak van opgaven rond gezondheid, zorg en ondersteuning. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen gebruikt worden bij de verdere uitwerking van het Integraal Zorgakkoord.