17 januari 2022

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen participeert in BeterDichtbij

In het Nederlandse zorglandschap krijgt digitalisering op steeds meer plekken een strategische positie. Gesprekken tussen arts en patiënt vinden vaker digitaal plaats. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft daarom het besluit genomen te participeren in BeterDichtbij, de app voor digitale communicatie in de zorg. Zo nemen de ziekenhuizen het voortouw in de doorontwikkeling van de digitale dienst voor alle Nederlanders.

Arts doet consult via videobellen
© Karolina Grabowska / Pexels

Prominente plek in digitale zorglandschap

Volgens NVZ-voorzitter Ad Melkert is het besluit een mijlpaal: “Het is een makkelijke dienst en werkt hetzelfde als WhatsApp, en is erg goed beveiligd. Deze manier van contact sluit aan bij de veranderingen in de maatschappij en de verwachtingen van mensen. Het is echt belangrijk om deze nieuwe dienst, waarin patiënten persoonlijk contact kunnen hebben met hun zorgverlener, een prominente plek te geven in het digitale zorglandschap.”

Samen investeren

De zorg staat voor grote uitdagingen waar digitale zorg een belangrijke rol in kan spelen. Alle ziekenhuizen in Nederland hebben in BeterDichtbij nu medezeggenschap en nemen zo het heft in eigen hand om werk te maken van persoonlijk digitaal contact. Het is volgens Godfried Bogaerts, oprichter en directeur van BeterDichtbij, een onontkoombare ontwikkeling: “Samen investeren in deze patiëntendienst vergroot de impact van digitaal contact via BeterDichtbij.”

Eenvoudig contact

BeterDichtbij is als digitale dienst op 1 januari 2018 gestart, samen met de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Op dit moment bieden 38 ziekenhuizen in Nederland digitaal contact via BeterDichtbij aan hun patiënten aan. Zij geven aan dat het contact tussen zorgverleners en patiënten hierdoor verbetert en dat het aantal fysieke consulten vermindert dankzij de inzet van digitaal contact. De toetreding van de NVZ is een volgende stap in het verder beschikbaar stellen en de doorontwikkeling van BeterDichtbij. “Het is onze ambitie om digitaal contact met je zorgverlener voor alle Nederlanders mogelijk te maken. Daar kunnen we succesvol naartoe groeien in nauwe samenwerking met de NVZ ziekenhuizen”, aldus Bogaerts.

Beeldbellen

Met BeterDichtbij kunnen patiënten en artsen elkaar berichten sturen in een veilige omgeving. Dat kan ook naar de poli of het zorgteam. Data en zelf bijgehouden gegevens uit andere (medische) apps kunnen ook veilig worden gedeeld met de eigen zorgverlener. Daarnaast kan de zorgverlener indien nodig eenvoudig via beeldbellen contact met eigen patiënten opnemen.

Meer weten? Kijk op BeterDichtbij.nl


Deel deze pagina