Zorg op afstand stap voor stap implementeren in het ziekenhuis

BeterDichtbij is een app waarmee patiĆ«nten vragen kunnen stellen aan hun behandelaar en kunnen beeldbellen. Deze vorm van zorg op afstand heeft veel voordelen voor de patiĆ«nt. Maar hoe implementeer je zoā€™n zorginnovatie nu eigenlijk in een ziekenhuis? Het Ikazia ziekenhuis pakt het stap voor stap aan.

Eenvoudig vragen stellen aan behandelaar

Ziekenhuismedewerker belt met patiënt via beeldbellen
© Ikazia

De voordelen van de BeterDichtbij app zijn veelvuldig, zowel voor de patiĆ«nt als voor artsen en verpleegkundigen. PatiĆ«nten kunnen op een laagdrempelige manier vragen stellen aan het ziekenhuis op momenten dat het voor hen uitkomt. Ze kunnen antwoordenĀ van hun behandelaar rustig nalezen. Ook biedt BeterDichtbij de mogelijkheid om te beeldbellen, waardoor patiĆ«nten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.

Stapsgewijze implementatie

Ikazia had al langer een wens om meer zorg op afstand te leveren, maar de coronacrisis bleek de benodigde katalysator om het in gang te zetten. Op initiatief van de manager poliklinieken werd besloten om BeterDichtbij afdeling voor afdeling uit te rollen. De implementatie per afdeling bestaat steeds uit drie sessies waaraan verschillende disciplines uit elk team deelnemen. Die sessies hebben een vaste opbouw:

  1. Intake: doelstelling afspreken, werkproces in kaart te brengen en met elkaar werkafspraken maken voor het gebruik van BeterDichtbij.
  2. Training:Ā gemaakte afspraken doornemen, in 5 stappen toelichten hoe dit er voor de polikliniek uit komt te zien en hoe dit toe te passen is in het huidige werkproces, uitleg over het praktische gebruik van de app.
  3. Evaluatie: bespreken of de doelstelling gehaald is en of de afgesproken werkwijze werkbaar is. Aanpassingen doorvoeren indien nodig.

Leren van ervaringen

Als uit de evaluatie blijkt dat het werkproces duidelijk is en werkt, wordt er opgeschaald binnen de afdeling. Het aantal patiƫnten dat een uitnodiging ontvangt voor BeterDichtbij wordt dan uitgebreid. Het grote voordeel van deze stapsgewijze aanpak is dat er in elke implementatieronde waardevolle ervaringen worden opgedaan, die ingezet kunnen worden bij de volgende afdeling.

Evalueren en verbeteren

Elke implementatieronde heeft een doorlooptijd van ongeveer negen weken. Twee tot drie weken na de livegang wordt opnieuw geƫvalueerd, zodat er nog makkelijk bijgestuurd kan worden. Om de laatste kinderziektes op te lossen, wordt in veel gevallen na drie maanden nog eens geƫvalueerd.

BeterDichtbij werkt samen met Uw Zorg OnlineĀ Ā 

Om het patiĆ«nten nog makkelijker te maken is BeterDichtbij in december 2023 een samenwerking gestart met Uw Zorg Online. Uw Zorg Online is de digitale voordeur van 40 procent van de Nederlandse huisartsen en voor meer dan 5.000 eerstelijnszorgpraktijken.Ā De eerste stap in de samenwerking is een koppeling tussen de twee diensten. PatiĆ«nten kunnen nu in Uw Zorg Online ook eenvoudig BeterDichtbij gebruiken. En gebruikers van de BeterDichtbij patiĆ«nten-app kunnen Uw Zorg Online direct vinden.

Meer informatie

JZOJP doen we samen

Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek

Over dit initiatief

Waar: Zuid-Holland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina