24 februari 2021

Nieuw stappenplan helpt om sneller vervolgzorg te vinden

Een patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar heeft nog wel zorg nodig. Hoe vind je als transferafdeling snel de juiste vervolgzorg, bijvoorbeeld wijkverpleging of een (tijdelijk) verpleeghuisverblijf? En wat doe je als het niet lukt om via de normale weg passende zorg te regelen? ZN en V&VN hebben samen een stappenplan en handreiking ontwikkeld waarmee transferverpleegkundigen en zorgbemiddelaars sneller vervolgzorg kunnen organiseren voor patiënten.

Vaker hulp inschakelen van zorgverzekeraars en zorgkantoren

Stroomschema vervolgzorg
© VWS

Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen in veel gevallen nuttige hulp bieden bij het vinden van vervolgzorg. Toch wordt daar niet altijd gebruik van gemaakt. Met het stappenplan en de bijbehorende handreiking wordt het voor transferafdelingen duidelijker wanneer een casus beter overgedragen kan worden aan een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Ook wordt inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, welke afspraken er gemaakt moeten worden en wanneer opschaling aan de orde is. Zo kan sneller een goede plek worden gevonden voor de patiënt.

Download de documenten

Deze documenten zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met transferverpleegkundigen, zorgbemiddelaars en zorginkopers, met ondersteuning vanuit het ministerie van VWS.