19 december 2022

Netwerkzorg Dichtbij Wijzer geeft inzicht in samenwerking

De Netwerkzorg Dichtbij Wijzer is een hulpmiddel om regionale samenwerking in de zorg te ondersteunen. Huisartsen, gemeenten en burgerinitiatieven in Noord-Limburg hebben als eerste ervaring opgedaan met dit nieuwe instrument. Ze hebben het toegepast op hun samenwerking rond Welzijn op Recept, als onderdeel van de Regio Deal Noord-Limburg. Huisarts Hans Peter Jung: ‘De Wijzer heeft ons een beter beeld gegeven van het aanbod aan informele zorg.’

De Wijzer laat stapsgewijs zien welke beslissingen en afspraken zorgverleners, management en bestuur moeten maken om de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment aan te bieden.  Het instrument kan ingezet worden aan het begin van een samenwerkingstraject. Of gebruikt worden als ‘checklist’ om een lopende samenwerking te beoordelen en te evalueren waar verbeteringen mogelijk zijn.

Janneke van den Berg
© Fotograaf: Patrick Bongartz

Welzijn op Recept

In Noord-Limburg werd de Wijzer ingezet om samenwerking rond Welzijn op Recept tegen het licht te houden. Janneke van den Berg is programmamanager Positieve Gezondheid van zorggroep Syntein, een coöperatie van huisartsen in de noordelijke Maasvallei. ‘Welzijn op Recept is bedoeld om patiënten die bij de huisarts komen met klachten zonder medisch oorzaak, beter te helpen’, legt ze uit. ‘Dat kan door het door te verwijzen naar een welzijnscoach van gemeente, welzijnsorganisatie of bewonersorganisatie.’ 

Van den Berg heeft de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer niet nodig om het netwerk vorm te geven zegt ze. ‘We zijn al 10 jaar samen bezig met Positieve Gezondheid. We hebben deel 2 van de Wijzer – voor bestuurders en managers – gedeeltelijk ingevuld, op basis van wat we relevant achtten. Dat bracht wel knelpunten aan het licht. Bijvoorbeeld de dubbele rol van de gemeente: die van inkoper en die van uitvoerder. Het is belangrijk te weten met welke rol je te maken hebt en hoe je de gemeente in die rol aanspreekt.’

Hans Peter Jung
© Fotograaf: Patrick Bongartz

Lat om lopende projecten langs te leggen

Hans Peter Jung zit in de stuurgroep namens de 25 huisartsenpraktijken die meedoen aan de Regiodeal. Welzijn op Recept is een van de projecten die onder de samenwerking vallen. Zelf heeft hij met 2 collega’s een praktijk in Afferden. ‘Ik werd getriggerd door een zinnetje in de Wijzer dat zei dat je de tool kunt gebruiken als lat om lopende trajecten langs te leggen’, zegt hij. ‘Een mooi instrument om te zien of we dingen over het hoofd hebben gezien.’

Voor Jung was vooral het onderdeel waarin een organogram met netwerkpartners gemaakt wordt een eyeopener. ‘Het gaf ons inzicht in hoe we doorverwijzen. De welzijnscoach is een mogelijkheid, maar er zijn ook allerlei lokale initiatieven, van ggz-ervaringsdeskundigen tot de pastoor en van mantelzorgondersteuning tot een budgetcoach van de bank. Er hangt nu een kaartje bij de pc met deze “geitenpaadjes”.’

Wijzer geeft focus

Het invullen van de Wijzer bracht ook een discussie op gang over doelen en resultaten. Van den Berg: ‘Wanneer is het goed genoeg? Wanneer rond je het traject af? Het bleek dat we dat niet scherp genoeg hadden gedefinieerd. Ben je er als de cliënt een gesprek heeft met de welzijnscoach? Of wil je een verwijzing van de welzijnscoach naar bijvoorbeeld een buurtkamer? Of wil je dat de huisarts minder patiënten krijgt met een niet-medische zorgvraag? De Wijzer geeft focus om dingen scherper uit te werken.’

Hans Pijls
© Hans Pijls

Erkenning voor burgerinitiatieven

Hans Pijls vertegenwoordigt in de samenwerking de burgerinitiatieven. Die initiatieven mogen wel wat meer erkenning krijgen, vindt hij. ‘We willen er naartoe dat de gemeenschap meer en beter voor zichzelf zorgt. De burgerinitiatieven zijn daarbij onmisbaar en doen heel waardevol werk, dicht bij de mensen. Maar vaak zitten we nog niet volwaardig aan tafel. Het zou helpen als deze initiatieven naar behoefte professionele hulp kunnen inroepen en de lijnen met de huisartsen en welzijnscoaches korter worden. En dat is precies wat we aan het bewerkstelligen zijn.’

Pijls vulde het derde deel van de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer in, het deel dat specifiek over patiënten gaat. ‘Ik heb geprobeerd het vanuit het perspectief van de burgerinitiatieven te bekijken’, zegt hij. ‘Maar de vragen waren vooral gericht op de individuele patiënt. En voor die patiënt is het behoorlijk ingewikkeld. Er is een vertaalslag nodig om het toe te spitsen op de informele zorg. Die wordt in de toekomst superbelangrijk.’

Janneke van den Berg is het eens met Pijls. ‘Voor individuele patiënten zijn er andere en betere instrumenten’, vindt ze. ‘Zoals het “spinnenweb-gespreksinstrument” voor Positieve Gezondheid.’

Gesprek op gang brengen

Van den Berg, Jung en Pijls hebben ieder voor zich ‘hun’ deel van de Wijzer ingevuld. Het zou een goed idee zijn om het instrument over een tijdje nog een in te vullen en de resultaten dan te vergelijken, vinden ze. Zo kan de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer een middel worden om het gesprek op gang te brengen en de samenwerking verder vooruit te helpen. Jung: ‘Dan hebben we de feedback van de welzijnscoaches en kunnen we zien wat Welzijn op Recept toevoegt.’

Deel je ervaring met de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer!

Het samenwerkingsverband in Noord-Limburg had de primeur om met de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer te gaan werken. De Juiste Zorg op de Juiste Plek is nieuwsgierig of ook andere initiatieven gebruikmaken of hebben gemaakt van de wijzer. En wat hun ervaringen zijn. Ben jij betrokken bij een initiatief om netwerkzorg op te zetten en hebben jullie de wijzer gebruikt? Dan komen we graag met je in contact.

Ik wil mijn ervaring delen