26 januari 2023

Handreiking cruciale ggz voor het goede gesprek en inventarisatie

Cruciale ggz is geestelijke gezondheidszorg voor mensen met de meest complexe zorgvraag. Maar wat cruciaal is, staat niet vast. Daarin speelt de context van de regio een belangrijke rol. Een van de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is zicht krijgen welke cruciale ggz regionaal, bovenregionaal en landelijk nodig is. Passend bij de zorgvraag van de patiƫnt. De Handreiking cruciale ggz biedt suggesties en kaders voor deze inventarisatie Ʃn voor het goede gesprek.

De handreiking cruciale ggz helpt de dialoog op gang brengen tussen cliƫntenorganisaties, zorgaanbieders en financiers. Om zo de regionale, bovenregionale en landelijke cruciale ggz in kaart te brengen. De handreiking bevat bijvoorbeeld een handig inventarisatiemodel. Met de handreiking kunnen de kerninstellingen nu per regio het initiatief nemen voor het goede gesprek en de inventarisatie. Met als doel de cruciale ggz op alle niveaus beschikbaar te houden Ʃn te krijgen voor kwetsbare cliƫnten.

Regiobeelden en regioplannen

De uitkomsten van de gesprekken en de inventarisatie verwerken de regioā€™s ook in hun regiobeelden en aansluitende regioplannen. In het regiobeeld geven ze een zo compleet mogelijk (demografisch) beeld van inwoners, zorggebruik en zorgaanbod in hun regio. Op basis van hun regiobeeld kunnen regioā€™s vervolgens goede keuzes maken over cruciale ggz in hun regioplan.

De Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland maakten de handreiking, samen met NFU, NVZ, MIND, Platform MEERGGZ, LVVP, de Stichting Topklinische GGz en beroepsverenigingen. De handreiking werd op 21 december 2022 in het bestuurlijk overleg van het IZA vastgesteld. Bij de handreiking hoort een oplegger met een toelichting op de bedoeling van de handreiking.

Deel deze pagina