7 juli 2021

Gemeenten en zorgverzekeraars werken vaker samen aan preventie

Sinds 2016 stimuleert het ministerie van VWS dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om preventie voor risicogroepen te organiseren, zoals kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht of met psychische problemen. Een evaluatie door het RIVM in 2020 laat zien datĀ steeds meer organisaties in samenwerkingsverbanden werken aan preventie. Ook hebben gemeenten en zorgverzekeraars elkaar beter leren kennen door de regionale werkstructuur die is opgezet door Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Toenemende samenwerking

Bij preventie gaat het om het behouden of verbeteren van de gezondheid van mensen en voorkomen dat ze (erger) ziek worden. Gemeenten en zorgverzekeraars werken hierbij ook samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Het RIVM brengt sinds 2016 elk jaar de ontwikkelingen rondom deze samenwerking in kaart. Uit de evaluatie van 2020 blijkt dat er steeds meer organisaties in samenwerkingsverbanden werken aan preventie: van 95 in 2019 naar 114 in 2020. Net als in 2019 biedt ongeveer driekwart van de samenwerkingsverbanden een of meerdere interventies aan die VWS wil stimuleren, zoals de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Ook buiten deze verbanden om zijn gemeenten en zorgverzekeraars steeds meer gaan samenwerken, omdat ze elkaar beter weten te vinden.

Meer aandacht voor omgeving en persoonlijke situatieĀ 

Uit de evaluatie blijkt dat zowel bij gemeenten als bij zorgverzekeraars preventie en leefstijl meer aandacht hebben gekregen. Ook wordt meer gekeken naar de omgeving waarin mensen leven, zoals werk of school, en hun persoonlijke situatie, zoals armoede of schulden. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de behoefte van mensen. Verder hebben gemeenten en zorgverzekeraars elkaar beter leren kennen het afgelopen jaar. Dit komt onder andere door de regionale werkstructuur die is opgezet door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin werken gemeenten en zorgverzekeraars samen binnen afgesproken regioā€™s. De ene regio is hier wel al verder in dan de andere. De uitbraak van COVID-19 maakte het soms lastiger om samen te werken.