14 juli 2021

Gebruik Gecombineerde leefstijlinterventies verdubbeld

Huisartsen adviseren mensen met (zwaar) overgewicht steeds vaker om een Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) te volgen. Deze GLI's worden sinds 2019 vergoed door zorgverzekeraars. Een halfjaarlijkse evaluatie door het RIVM laat zien dat het aantal deelnemers aan een GLI in de tweede helft van 2020 is verdubbeld vergeleken met de periode ervoor. 

Een vrouw en een man van middelbare leeftijd met sportkleding en sportattributen

Overgewicht aanpakken

Met de Gecombineerde leefstijlinterventie werken volwassenen ongeveer twee jaar in een groep aan hun leefstijl, met als voornaamste doel om hun overgewicht aan te pakken. Er is ook aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl, zoals stress en slaapgebrek. Er zijn vier erkende interventies die vergoed worden door de zorgverzekeraars: CooL, Beweegkuur, Samen Sportief in Beweging en SLIMMER.

Inhaalslag 

Tijdens het begin van de corona-pandemie liep het aantal deelnemers terug, zo blijkt uit de evaluatie door het RIVM. Maar de nieuwe cijfers laten zien dat er gedurende het afgelopen jaar een inhaalslag is geweest. Er is een flink aantal deelnemers gestart in het najaar van 2020. Het aantal deelnemers is de afgelopen zeven maanden verdubbeld van 8.646 naar 17.890 deelnemers. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in 2020 toegestaan dat groepsbijeenkomsten ook digitaal mogen plaatsvinden. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de groei in het aantal deelnemers.

Meer zorgverleners bieden GLI aan

Verder is het aantal zorgverleners dat de GLI aanbiedt het afgelopen jaar toegenomen. Het overgrote deel van de declaraties wordt nog steeds ingediend door zorggroepen en overige samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat zorggroepen lokaal of regionaal contracten hebben afgesloten met zorgverleners die de GLI aanbieden, zoals leefstijlcoaches, di√ętisten en fysiotherapeuten.