2 februari 2022

E-healthmonitor 2021 toont kansen en belemmeringen van digitale zorg

Digitale zorg biedt veel potentie om de huidige en toekomstige uitdagingen van onze gezondheidszorg aan te pakken. Toch is de inzet van digitale zorg nog niet vanzelfsprekend. De E-healthmonitor 2021 van het RIVM laat zien dat zorgverleners steeds meer de waarde van digitale zorg inzien, maar dat het vaak nog geen vast onderdeel is van het zorgaanbod.

© RIVM

Digitale zorg vaker gebruikt in 2020

Het gebruik van digitale zorg is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019, zo blijkt uit het onderzoek van het RIVM.Ā Steeds meer zorggebruikers en mensen met een chronische aandoening weten digitale zelfhulpmiddelen te vinden om gegevens bij te houden en om informatie te zoeken over hun gezondheid en behandelingen. Binnen de zorg groeit het gebruik van digitale toepassingen zoals digitale communicatie, telemonitoring en patieĢˆntportalen. De COVID-19 pandemie lijkt daar een belangrijke stimulerende rol in te hebben gespeeld.

Adoptie digitale zorg gaat niet vanzelf

Digitale toepassingen zijn nog lang niet altijd vanzelfsprekend voor iedereen, zowel op de werkvloer als in de thuissituatie. Het gebruik van digitale communicatie door zorgverleners is bijvoorbeeld sterk gestegen, maar het percentage patieĢˆnten dat hier gebruik van heeft gemaakt is laag. Het aantal zorgverleners dat via de organisatie een patieĢˆntportaal aanbiedt is hoog, maar het aantal patieĢˆnten dat gebruik maakt van deze portalen en/of van PGOā€™s is beperkt tot een kleine groep. Het gebruik van telemonitoring en het uitwisselen van (meet)gegevens gebeurt ook nog op beperkte schaal.

Over de E-healthmonitor

De E-healthmonitor 2021 is het resultaat van een kwantitatieve nulmeting die tussen maart en juli 2021 is uitgevoerd.Ā Het RIVM heeft de E-healthmonitor 2021 opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met NIVEL en National E-health Living Lab.