24 februari 2021

De VIPP GGZ regeling in de praktijk: twee projecten

De VIPP GGZ regeling is bedoeld om de informatievoorziening en het gebruik van e-health in de GGZ te verbeteren. Hoe zetten organisaties die regeling in de praktijk in? Afgelopen vrijdag bracht Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS, een digitaal bezoek aan twee VIPP-GGZ-projecten in Noord Nederland. GGZ Friesland liet zien hoe zij gezondheidsgegevens beschikbaar maken via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Bij Lentis werd een demonstratie gegeven van de online poli en online voordeur.

Impressie van het werkbezoek
© VIPP GGZ

Medische gegevens veilig beschikbaar voor patiënt

GGZ Friesland is de eerste Nederlandse ggz-instelling die gezondheidsgegevens van patiënten kan ontsluiten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De zorgverlener plaatst de gegevens van een patiënt in zijn systeem. De patiënt kan die gegevens vervolgens via zijn PGO inzien.

Enorme mijlpaal voor de GGZ

De komende tijd zal GGZ Friesland dit systeem op kleine schaal implementeren. Een kleine groep patiënten krijgt dan de mogelijkheid om gegevens op te vragen via hun PGO. Zo krijgen patiënten meer controle over hun behandeling en eigen gezondheid. De demonstratie kon op een enthousiaste reactie van Ronnie van Diemen rekenen: "Dit is een enorme mijlpaal voor de GGZ en haar patiënten. Deze ontwikkeling past ook mooi bij de visie van VWS om patiënten meer regie te geven.”

Regionale uitdagingen opvangen

Ook GGZ-aanbieder Lentis heeft dankzij de VIPP GGZ regeling haar online aanbod kunnen uitbreiden. Aanleiding is de leegloop in de buitengebieden van Groningen en de krapte op de arbeidsmarkt. Terwijl de zorgvraag in de regio toeneemt, verwacht Lentis dat er minder medewerkers in die gebieden ingezet kunnen worden. Met deze uitdagingen in het achterhoofd ontwikkelde Lentis samen met ervaringsdeskundigen de online poli en online voordeur.

Behandelingen volledig online

Met de online poli van Lentis ontvangen cliënten geen behandelingen meer op locatie. Alles gebeurt via een online behandelplatform. Cliënten vullen in een online module in hoe hun activiteiten zijn gegaan en wat ze de komende week gaan doen. De behandelaar reageert en motiveert. De cliënt en behandelaar hebben meerdere keren per week kort maar intensief contact via berichten. De module en het korte contact worden aangevuld met videoafspraken. Een behandelaar: “We merken dat gesprekken meer diepgang hebben dankzij dit tussentijdse contact, omdat je kan teruggrijpen op ingevulde modules tijdens de gesprekken.” Zowel de behandelduur als de doorlooptijd van de behandelingen zijn korter dan bij reguliere behandelingen.

Cliënten helpen tijdens wachttijd

Een andere online aanvulling op het zorgaanbod van Lentis is de pilot online voordeur. Met het online programma Wacht @ctief wil Lentis de tijd tussen verwijzing en intake overbruggen. “Op het moment dat de informatiebehoefte het grootst is, gebeurt er juist nog weinig. Het is goed om die tijd door te kunnen komen met zo’n module”, legt een ervaringsdeskundige uit. Met Wacht @actief kunnen wachtenden alvast aan de slag gaan met hun klachten.

In totaal zijn er zes modules met informatie, bijvoorbeeld uitleg over de aandoening, eenvoudige tips en links naar relevante instanties. Ook is het mogelijk om met ervaringswerkers van Lentis te chatten. “Het geeft je het gevoel dat er aandacht voor je is en dat je wordt gezien en geholpen,” aldus een ervaringsdeskundige. De pilotfase van Wacht @actief start in maart, met 30 deelnemers binnen Lentis. In april start een tweede fase waaraan 100 wachtenden meedoen.