4 maart 2021

Blauwe Zorg laat zien dat regionale samenwerking werkt

Kun je de gezondheid en kwaliteit van leven van burgers verbeteren door domeinoverstijgend en multidisciplinair te gaan werken? De Limburgse pilot Blauwe Zorg in de wijk laat zien dat dit kan en hoe je hier successen in kunt behalen.

Duurzame zorg en ondersteuning in de regio organiseren

Blauwe Zorg is een van de proeftuinen van het ministerie van VWS, waarin verschillende partijen in de zorg samenwerken aan duurzame zorg en ondersteuning in de regio. Binnen dit initiatief is de pilot Blauwe Zorg in de wijk in 2016 gestart om de gezondheid van bewoners in vier Maastrichtse wijken te verbeteren. In die wijken was de gezondheid slechter en waren de zorgkosten hoger dan in andere wijken. 

Focus op gezondheid, welzijn en gedrag

Blauwe Zorg in de wijk is een initiatief van de gemeente Maastricht, ZIO, zorgverzekeraar VGZ en regionale zorgaanbieders. Met de pilot wilden de samenwerkende partijen vier doelen bereiken:

Veelbelovende resultaten

In de afgelopen jaren zijn zeven projecten opgezet in de pilotwijken, waarbij steeds minimaal twee domeinen betrokken waren. De integrale aanpak binnen deze projecten heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Een greep uit de uitkomsten:

Toekomstplannen

Hoewel de pilot afgerond is, gaat de beweging Blauwe Zorg door. De meest veelbelovende projecten zullen worden uitgebreid naar de hele regio Maastricht-Heuvelland. Tegelijkertijd werkt Blauwe Zorg aan vernieuwing op andere terreinen, zoals de ouderenzorg en de GGZ. Lees meer op de website van Blauwe Zorg.