4 september 2019

Koning en minister Bruins krijgen kijkje in de keuken bij Blauwe Zorg Maastricht

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 4 september samen met minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een bezoek gebracht aan Blauwe Zorg in Maastricht. Het bezoek aan de initiatieven Blauwe Zorg in de wijk en de Stadspoli stond in het teken van de juiste zorg op de juiste plek.

Download deze video
Uitgeschreven tekst

*Muziek speelt*

Koning Willem-Alexander komt aan op locatie in Maastricht samen met Bruno Bruins.

Bruno Bruins – Minister van Medische Zorg en Sport:
We zijn al een paar jaar aan het werken aan het thema juiste zorg op de juiste plek.
Daarom zijn we hier vandaag in Maastricht om te kijken naar de aanpak Blauwe Zorg.
Hoe organiseer je de zorg voor mensen in de wijk, dan staat het functioneren van de mens centraal.
Het is natuurlijk fantastisch dat de koning tijd maakt om een hele middag met allerlei verschillende partijen hier rond het initiatief Blauwe zorg te spreken.
Dat geeft ook heel veel energie.

Guy Schulpen – medisch directeur ZIO:
Wat Blauwe Zorg uniek maakt op dit moment is dat het niet alleen maar mooie resultaten heeft gepresenteerd maar dat het over alle domeinen gaat.
Het gaat niet alleen over de samenwerking tussen en huisarts en het ziekenhuis of in de ouderenzorg, het gaat bij ons over én ouderenzorg, én GGZ, én het sociaal domein, chronisch zieken, preventie tot en met de palliatieve zorg.

Bruno Bruins:
Het zijn toch de ervaringen van patiënten die zeggen dat er vroeger wel 15 of 18 verschillende zorgverleners die bij mij over de vloer kwamen.
Ik moest dus een soort spreekuur organiseren voor alle hulpverleners en er is een andere werkwijze gekozen, hier in Maastricht, voor deze specifieke wijken en dat geeft de mensen een soort opluchting.

Nienke van Gastel – ervaringsdeskundige:
Rust en weer ophoog kunnen kijken, we gaan nu vooruit en niet rond blijven draaien óm de problemen, maar echt aanpakken.
We hadden per persoon ongeveer drie hulpverleners en we hebben nu één hulpverlener die er voor ons allemaal is.

Guy Schulpen – medisch directeur ZIO:
Het is natuurlijk een ontzettende grote eer dat het ministerie ons voorbeeld in Maastricht heeft uitgekozen om dat aan de koning te presenteren.
Het is een hele mooie dag geweest en ik heb gemerkt dat het voor al onze medewerkers en betrokken patiënten wordt beschouwd als een hele grote eer dat we zo in het zonnetje worden gezet.
Hele fijne dag en hele fijne aandacht.

*Applaus*

Logo Blauwe Zorg in de Wijk.
Verschillende logo’s in beeld.

Logo Provincie Limburg
Logo Gemeente Maastricht
Logo Mondriaan voor geestelijke gezondheid
Logo GGD Zuid-Limburg
Logo Levanto Groep
Logo ZIO
Logo Leger des Heils
Logo Radar, zó wil ik leven.
Logo Trajekt
Logo VGZ
Logo Stadspoli, Huisartsen Maastricht-Heuvelland, ZIO, Maastricht UMC+ Maastricht University
Logo Maastricht University
Logo Maastricht UMC+
Logo Envida
Logo Huisartsenzorg Heuvelland
Logo Met GGZ
Logo Blauwe Zorg in de Wijk

Het functioneren van mensen centraal

Het functioneren van mensen staat centraal in ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Een kind gaat liever naar voetbal, dan naar de dokter. De vader wil aan het werk kunnen blijven en 80-plussers willen het liefst zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Dat bereik je het beste door zorg te voorkomen met gezond gedrag. Als zorg dan toch nodig is, is het prettig als het dicht bij de persoonlijke omgeving gegeven kan worden, liefst thuis (verplaatsen van zorg). Dat kan tegenwoordig gelukkig steeds vaker door traditionele zorgvormen te vervangen door e-health of andere zorginnovatie. Dit is ook hard nodig omdat het aantal mensen met een chronische aandoening of behoefte aan ondersteuning blijft stijgen en zo veel handen zijn er niet beschikbaar om de zorg te verlenen.

Blauwe Zorg

Blauwe Zorg in Maastricht is een succesvol voorbeeld van samenwerking in de regio onder het motto ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Blauwe Zorg werd in 2013 gestart met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zorg in de wijk te optimaliseren. Zorgverzekeraar VGZ, Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), gemeente Maastricht, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties, Burgerkracht Limburg en Provincie Maastricht werken samen om de beste toegang tot zorg en de beste kwaliteit van zorg te kunnen bieden. De Koning en minister Bruins gingen tijdens hun bezoek in gesprek met initiatiefnemers over hun motivatie Blauwe Zorg te starten. Bij Gezondheidscentrum Huisartsen Maastricht Oost vertelden zorgverleners hoe zij door Blauwe Zorg in de wijk anders zijn gaan werken en wat dit betekent voor de samenwerking. Onder anderen een psychiater, een gezinsondersteuner jeugd en een huisarts deelden hun ervaringen. Zo hoeven gezinnen door de hulp van een ondersteuner, vaak niet meer te worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. Ook spraken de Koning en de minister met patiënten en ervaringsdeskundigen.

De Stadspoli

Het bezoek werd voortgezet bij de Stadspoli, waar specialisten uit het MUMC+ en huisartsen vertelden hoe de zorg sinds 2014 dichtbij de wijkbewoners, buiten het ziekenhuis, wordt geleverd. Door de inzet van specialisten op de stadspoli kan de druk op de specialistische zorg in het ziekenhuis worden verminderd, kunnen patiënten sneller worden geholpen en kunnen bovendien kosten worden bespaard.

Een initatief van zorgpartijen

De Juiste Zorg op de juiste plek is een initiatief van zorgpartijen. Het ministerie van VWS wil deze beweging helpen versnellen en verspreiden, onder andere door partijen hun opgedane kennis te laten delen.

Fotoimpressie

Bekijk alle foto's
Fotoimpressie
1/9
Koning Willem Alexander wordt ontvangen door Guy Schulpen
2/9
Koning Willem Alexander in gesprek bij Blauwe Zorg
3/9
Koning Willem Alexander en minister Bruins maken een wandeling door de wijk met twee gezondheidsambassadeurs
4/9
Koning Willem Alexander in gesprek met leden van de taskforce
5/9
Koning Willem Alexander begroet inwoners uit de wijk
6/9
Patiënten en ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen met koning Willem Alexander
7/9
Koning Willem Alexander arriveert bij de Stadspoli
8/9
Koning Willem Alexander en minister Bruins in gesprek bij Blauwe Zorg
9/9
Koning Willem Alexander en minister Bruins in gesprek met leden van de taskforce 'Zorg op de juiste plek'