6 augustus 2021

Start regionale samenwerkingsverbanden met implementatie Gecombineerde Leefstijlinterventies

Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) spelen een belangrijke rol bij het verminderen van overgewicht. Het aanbod van deze interventies is nog niet dekkend in Nederland. In juni ontvingen 10 regionale samenwerkingsverbanden subsidie voor de implementatie van GLI-programma's in hun regio. Na een projectperiode moeten ook niet-participerende netwerken met de opgedane kennis aan de slag kunnen met het implementeren van de GLI. 


Een joggende vrouw
© ZonMw

Advies en vergoeding GLI

GLI’s richten zich op leefstijlaspecten op het gebied van onder andere voeding, beweging en op duurzame gedragsverandering. Huisartsen schrijven steeds vaker het volgen van een GLI voor aan mensen met (ernstig) overgewicht.  Er zijn vier GLI-programma’s die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen (CooL, SLIMMER, de BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging). De samenwerkingsverbanden die een subsidie van ZonMw hebben ontvangen, gaan minimaal één van deze vier GLI’s aanbieden in hun regio.

Ketenaanpak

De samenwerkingsverbanden kiezen bij voorkeur voor een uitvoering waarbij de GLI onderdeel is van een multidisciplinaire ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij volwassenen, gericht op het bewerkstelligen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Bij een ketenaanpak worden het sociaal domein en het medisch domein nog steviger met elkaar verbonden, waarbij er ook aandacht is voor sociale- en gezondheidsproblemen die verbonden kunnen zijn met overgewicht of obesitas.

Toekomst aanbod landelijk dekkend

De 10 gehonoreerde projecten zijn eind juni van start gegaan, en hebben een looptijd van maximaal 12 maanden. Gedurende de projectperiode zal er een overkoepelende evaluatie van de 10 projecten plaatsvinden. Dit moet resulteren in een product waar ook niet-participerende netwerken, die aan de slag willen met het opzetten of doorontwikkelen van hun samenwerkingsverband rondom de implementatie van de GLI in hun regio, van kunnen profiteren. Het doel is om een landelijk dekkend aanbod van de GLI te realiseren.