17 november 2021

Reinier de Graaf ziekenhuis zet in op levensloopgeneeskunde

Om de juiste zorg op de juiste plek én op het juiste moment te bieden, gaat het Reinier de Graaf ziekenhuis zich richten op levensloopgeneeskunde. Een van de projecten binnen die strategie is ondersteuning vanuit het ziekenhuis bij maatschappelijke hulpvragen.  

Steeds meer maatschappelijke hulpvragen

Arts helpt een jong meisje om haar pasgeboren broertje vast te houden
© Pexels

Het ziekenhuis kreeg de afgelopen jaren steeds vaker aanvragen voor medisch maatschappelijk werk. Aan de medische zorgvraag van patiënten ligt steeds vaker een sociaal-maatschappelijke probleem ten grondslag, zoals eenzaamheid, financiële moeilijkheden, problemen met huisvesting. Directievoorzitter Carina Hilders: 'Dat maakt het lastiger om echt de juiste zorg te leveren. We moeten het als regionale partners samen doen, met gemeenten, met de zorgverzekeraar, en met de eerstelijnszorg. Je hebt elkaar echt nodig.’

De wereld het ziekenhuis in halen

Voor het Reinier de Graaf ziekenhuis betekent de juiste zorg op de juiste plek niet alleen het verplaatsen van zorg naar buiten het ziekenhuis, maar ook dat je de wereld van buiten het ziekenhuis naar binnen moet halen. Het is vooral in samenwerkingen belangrijk om elkaars wereld te kennen. Daarom gaan de medisch maatschappelijk werkenden van Reinier de Graaf samenwerken met maatschappelijk werkers uit het sociaal domein. 

Gezondheidsverschillen tegengaan

De kortetermijneffecten van maatschappelijke ondersteuning zijn al zichtbaar. Carina Hilders: ‘We zien nu al dat mensen minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven, omdat ze minder lang hoeven te wachten op een plek waar ze goed kunnen worden opgevangen. Je hoopt natuurlijk mensen uit het ziekenhuis te houden en te voorkomen dat ze terug hoeven te komen. Voor de langere termijn kan het helpen om met nog meer verantwoordelijkheid om te gaan met zorggelden. Met maatschappelijk werk kun je mensen ondersteunen in de basisvoorwaarden voor gezond leven. Het kan ons ook helpen om invulling te geven aan de solidariteit in het zorgstelsel. De verschillen die we nu zien in gezondheid tussen mensen met een lage en hoge sociaal-economische status, dat moeten we niet willen.'

Voorspellende gebeurtenissen

Levensloopgeneeskunde betekent voor het ziekenhuis dat er meer gekeken moet worden naar de momenten waarop zorg geboden wordt. Gebeurtenissen in de levensloop van mensen kunnen een voorspeller zijn voor de zorg die ze later nodig hebben, aldus de directievoorzitter. 'Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, hebben na hun vijftigste een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Het geboortegewicht van baby’s kan een voorspeller zijn voor de latere ontwikkelingen. In de spreekkamer van de dokter moet het steeds normaler worden om dit soort informatie mee te nemen. Dat kan eigenlijk alleen in een nauwe regionale samenwerking, waarin signalering, preventie en zorg vervlochten zijn.' Netwerkzorg is daarom een van de pijlers onder het werk van het Reinier de Graaf ziekenhuis, naast digitalisering en het centraal stellen van de zorgmedewerker.

Meer informatie