Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bereiken, is de juiste kennis nodig. Het Kennisplatform inventariseert welke kennis al beschikbaar is en welke toepassingen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek succesvol zijn.

Ook kijkt het Kennisplatform waar nog kennis ontbreekt en doet het aanbevelingen om de hiaten op te vullen. Hiervoor wordt jaarlijks een kennisagenda gemaakt, met voorstellen voor het komende jaar. In het Kennisplatform nemen experts uit praktijk, beleid en onderzoek deel. Lees meer in de factsheet 'Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek'.

Kennisagenda 2020: verplaatsen van zorg centraal

Eerste bijeenkomst Kennisplatform met alle leden en Bruno Bruins
© VWS

In de eerste editie van de kennisagenda staat het verplaatsen van zorg centraal, toegespitst op organisatie van de zorg in brede zin. De kennisagenda bestaat uit drie delen:

  1. Analyse van de bestaande kennis over negen thema’s die spelen bij verplaatsing van de zorg, waaronder praktijkleren en samenwerkingsvraagstukken.
  2. Visie op kennisontwikkeling en doelstellingen.
  3. Negen haalbare aanbevelingen die het komende jaar kunnen worden uitgevoerd.

Bekijk de kennisagenda van 2020

Quickscan brengt kennisbehoefte in beeld

Voor de analyse van huidige kennis heeft het Kennisplatform een quickscan laten uitvoeren door Pluut & Partners. Op basis van deskresearch en kwantitatief onderzoek onder experts en bestuurders laat de scan zien dat er een aantal verschijningsvormen van verplaatsing van zorg zijn. Daarbinnen zijn negen kennisthema’s relevant. De scan geeft een duidelijk beeld van de verdeling van thema’s binnen publicaties en praktijkvoorbeelden over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarnaast laat het zien waar knelpunten zitten bij het delen en gebruiken van kennis.

Contact

Heb je vragen over het Kennisplatform of wil je relevante ontwikkelingen en bouwstenen delen? Mail naar kennisplatformjzojp@zonmw.nl.

Deel deze pagina