Netwerk Dementie logische partner voor regioplan

Toen het regioplan voor de zorgregio Utrecht/Midden-Nederland gesmeed moest worden, was het een logische stap om het Netwerk dementie Utrechtse Heuvelrug aan tafel uit te nodigen, aldus Marianne van der Mijden, beleidsmedewerker sociaal domein in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Beide partijen werkten al goed samen en de expertise van het netwerk werd essentieel geacht om in het regioplan voldoende aandacht te reserveren voor mensen met dementie.

“In september moesten we vol aan de bak om het regioplan te maken”, kijkt Van der Mijden terug. “We moesten groepen vormen voor verschillende aandachtsgebieden van het plan. Het netwerk Dementie hoorde daar volgens ons bij. We werken op veel thema’s al samen. Het netwerk draait al jaren en heeft veel kennis en ervaring met mensen met dementie. Ze weten wat deze doelgroep nodig heeft.”

Annemieke van Veen
© Annemieke van Veen

Perspectief van mensen met dementie

“Er zat behoorlijk wat tijdsdruk op”, zegt Annemieke van Veen, regiocoördinator van het netwerk Dementie. “We hadden negen weken de tijd. Ik heb mijn agenda leeggemaakt om me te kunnen focussen op het regioplan, omdat we het perspectief van mensen met dementie er goed in willen hebben. Wat goed is voor mensen met dementie, is in de regel ook goed voor andere inwoners. Zoals een goede zorgplanning.”

Dementievriendelijke gemeente

“In vier werksessies hebben we het perspectief van mensen met dementie goed naar voren kunnen brengen”, zeg Van Veen. “Het scheelt wel dat we al redelijk wat aandacht hebben voor mensen met dementie in onze gemeente””, vult Van der Mijden aan. “Utrechtse Heuvelrug vergrijst meer dan gemiddeld. Enkele jaren geleden hebben we een initiatiefgroep dementievriendelijke gemeente opgetuigd om beter rekening te houden met deze doelgroep.”

Dat is in de praktijk nog best ingewikkeld, heeft ze ervaren. Een van de speerpunten in het dementiebeleid is de sector sport en cultuur. “Verenigingen zijn niet onwelwillend, maar het is ingewikkeld. Bijvoorbeeld als je een koorlid hebt dat repetities vergeet of fouten maakt bij de uitvoering. En als je één lid met dementie een plekje hebt weten te geven en er komt nog iemand met dementie, kan dat een totaal andere aanpak vragen. Want dementie is zo’n diverse aandoening.”

Afspraken concreet maken

Van Veen en Van der Mijden zijn tevreden met het regioplan dat er nu ligt. Er is aandacht voor ouderen die langer thuis blijven wonen en zaken als casemanagement en de dementievriendelijke samenleving. Ook thema’s als positieve gezondheid en wijkgericht werken komen terug in het plan. “Het is wel een soort hoofdlijnendocument”, merkt Van Veen op. “Veel afspraken moeten nog concreet gemaakt worden in een werkagenda. We zullen goed in de gaten houden of er ook dan voldoende aandacht is voor mensen met dementie.”

Marianne van der Mijden
© Marianne van der Mijden (foto: Etienne Oldeman Photography)

Een van de uitdagingen is om het taboe op dementie weg te nemen. “Mensen met dementie verdienen een plek in de samenleving. De opdracht aan de gemeente is dat ze daar ruimte voor biedt in de infrastructuur. Maar die opdracht om ruimte en begrip te bieden is ook een opdracht aan ons allemaal. Wij zijn de samenleving. Op samendementievriendelijk.nl vind je bijvoorbeeld allerlei gratis trainingen om met mensen met dementie om te gaan.”

Zoek het netwerk Dementie op

Van der Mijden roept gemeenten op om de samenwerking te zoeken met het netwerk Dementie dat in hun gemeente actief is. “Wacht niet tot ze aan de deur kloppen, maar zoek de netwerken op. Dementie Netwerk Nederland heeft een overzicht van alle regionale dementienetwerken. Deze netwerken hebben kennis die je kunt gebruiken om je gemeente dementievriendelijk te maken.” Ze adviseert gemeenten ook om dementie hoog op de prioriteitenlijst te zetten. De komende jaren zal het aantal inwoners met deze aandoening immers snel stijgen.

Hoewel het een intensief traject was, kijken Van Veen en Van der Mijden met veel plezier terug op het circus rond het regioplan. Van Veen: “Het was af en toe hectisch, maar het gaf ons ook veel energie. De ontmoeting met partijen leidde tot herkenning en verbinding en de wil om samen te werken aan duurzame zorg voor onze inwoners.” □

Netwerk Dementie Utrechtse Heuvelrug

Partners in het netwerk Dementie Utrechtse Heuvelrug zijn de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zorgorganisaties Silverein, Quarijn en Sante Partners, netwerk Heuvelrug Gezond, Alzheimer Nederland afdeling Zeist e.o., het Diakonessenhuis in Doorn en ggz-organisatie Altrecht. Het netwerk maakt deel uit van regio Zuidoost Utrecht. Bij het netwerk Dementie Utrechtse Heuvelrug werken elf casemanagers dementie die samen ongeveer 400 thuiswonende mensen met dementie ondersteunen. Kijk voor meer informatie op dementieheuvelrug.nl.

Deel deze pagina