Informele psychosociale zorg voor mensen met kanker

Een op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. Dankzij de verbeterde overlevingskansen is er een groeiende groep mensen die leeft met en na kanker. Psychosociale zorg is van groot belang om (ex-)patiënten te begeleiden na de ingrijpende behandeling. De Centra voor leven met en na kanker van IPSO bieden deze ondersteuning en werken daarbij samen met de formele zorg.

Twee vrouwen zitten aan tafel in een gesprek

Veerkracht opbouwen

In de 68 centra van IPSO kunnen (ex-)patiënten en hun naasten terecht voor psychosociale zorg op maat. De centra bieden een luisterend oor, lotgenotencontact en activiteiten die helpen bij ontspanning, verwerking en het opbouwen van veerkracht. Mensen met kanker en zorgverleners geven aan dat de hulp van deze centra een positief effect heeft op het welzijn en de kwaliteit van leven.

Vanuit burgers ontstaan

Veel van de centra die bij IPSO zijn aangesloten zijn ontstaan als burgerinitiatief. Om zich beter te kunnen organiseren hebben een aantal centra de stichting IPSO 20 jaar geleden opgericht. Inmiddels heeft het landelijk bureau van IPSO zich met hulp van KWF Kankerbestrijding geprofessionaliseerd. Het werkt onder meer aan deskundigheidsbevordering en de samenwerking met andere organisaties.

Informele en formele zorg werken samen

Samenwerking met andere partijen in de zorg is een belangrijk speerpunt van de IPSO-centra. Er wordt nauw samengewerkt met de formele zorg, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het ‘Roosendaal-model’. In deze samenwerking tussen het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en twee lokale IPSO-centra zijn de formele en de informele zorg op elkaar afgestemd. Op basis van 12 leefgebieden hebben het ziekenhuis en de inloophuizen afgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is. Daardoor is er tijdens en na de behandeling een compleet zorgaanbod.

Positieve effecten

De informele zorg van de Centra voor leven met en na kanker draagt bij aan de sociaal-maatschappelijke participatie (minder eenzaamheid), een verbeterde kwaliteit van leven en een verbeterd mentaal welbevinden van de bezoekers, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Sinzer. Maar liefst 96% van de bezoekers geeft aan een positieve verandering te ervaren op een van de domeinen van de positieve gezondheid. En 84% vindt dat de kwaliteit van leven is verbeterd door het bezoek aan een inloophuis.

Afhankelijk van fondsen

Een van de ambities van IPSO is om structurele financiering te krijgen voor tweederde van de kosten van de inloopcentra. Op dit moment zijn de centra afhankelijk van fondsen en donaties, waarbij ze voor de fondsenwerving praktische ondersteuning krijgen van KWF Kankerbestrijding.

Meer informatie

JZOJP doen we samen
Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek